Разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на два самостоятелни съвета - на прокурорите и съдиите. Засилване на парламентарната квота в прокурорския съвет, орязване на правомощията на обвинител номер едно, орязване на мандатите и на съветите, и на главния прокурор, и на председателите на двете върховни съдилища, както и в местната власт. Без президентски укази при назначаването на "тримата големи".

Това най-общо предлага като изменения в Конституцията "Продължаваме промяната-Демократична България". Обединението представи текстовете официално днес, като очакването е още следващата седмица да започне работа ресорната комисия в Народното събрание.

В представянето участваха съпредседателите на двете коалиции - Христо Иванов, Атанас Атанасов, Кирил Петков и Асен Василев, както и премиерът Николай Денков, правосъдният министър Атанас Славов и представители на "Правосъдие за всеки".

ВСС

Без изненада, ПП-ДБ предлага разделяне на ВСС на два отделни съвета - съдийски и прокурорски. Без изненада, защото това е старо предложение на ДБ.

Съдийският съвет ще се състои от 15 члена, от които 8 избрани пряко от съдиите, двамата председатели на ВКС и ВАС, 6-ма от парламента.

Ограничава се възможността в парламентарната квота да се избират магистрати. НС квотата трябва да е "истинска обществена квота", посочи правосъдният министър Атанас Славов. Т.е. ще се предлагат експерти, но не и магистрати.

Мандатът на съвета на съдиите ще е 4-годишен (при 5 за ВСС сега).

Председателите на ВАС и ВКС, които сега се избират по сложна процедура от ВСС, която приключва с президентски указ, да бъдат с изравнени като статут с всички останали - да се избират и освобождават от ВСС, а президентът да няма право да издава указ, предвиждат още текстовете. По думите на министъра - за да няма пряка политическа намеса в процеса на назначаване на висшите ни магистрати, не заради Румен Радев.

Предлага се още мандатите на председателите на двете върховни съдилища да се намалят на 5 години при 7 сега. Всички останали председатели на съдилиища са с 5-годишен мандат, изтъкна Славов.

Прокурорският съвет - парламентарната квота ще е по-голяма от тази на прокурорите - "толкова голяма, че да не може прокуратурата без ролята на обществото да определя своите ръководители", псочи Славов.

Тя ще се състои от 10 души - 6-ма, предложени от НС и избрани с мнозинство от 2/3, двама от прокурорите, един от следователите и главният прокурор като член по право.

Мандататът на този съвет също ще е 4-годишен.

Главният прокурор

Главният прокурор ще е административен ръководител, а не главата на пирамидална система - даде заявка Славов.

Ще се ограничи общият надзор по законност, а мандатът му също ще бъде редуциран - на 5 години - при 7 сега.

От парламентарната квотата също няма да се избират прокурори и следователи.

Кой ще предлага главния прокурор? - Част от прокуроския съвет, както и министърът на правосъдието (който и сега има право на номинация).

Министърът на правосъдието да председателства без право на глас прокурорския съвет, е друго предложение.

И в този случай отпада президентският указ за назначаването на Главния.

Управлението на недвижимите имоти на съдебната власт да бъде върнато на Министерство на правосъдието, както бе до 2015 г., предвижда още ПП-ДБ.

"Ние сме твърдо убедени, че измененията може да бъдат направени от обикновено НС", посочи Славов.

И още

По отношение на статута на служебното правителство се предвижда на практика неговото елиминиране в този му вид. ПП-ДБ предлага редовният кабинет да продължи да изпълнява функциите си, а парламентът да работи. Кабинетът на практика ще действа като "служебен", посочи Славов. По думите му в тези текстове е имало само "хирургическа интервенция".

От ПП-ДБ си конкретно предлагат равителството в оставка да бъде назначавано за служебно такова, като се фокусира върху изборите, а не да сключва стратегически договори и да прави 30-годишни енергийни стратегии (препратката бе към кабинетите на Румен Радев). (Въпреки че има решение на КС, което не забранява служебният кабинет да работи на практика като редовен).

Въвежда се и индивидуалната конституционна жалба, а както Христо Иванов обяви по-рано през деня - 24 май се вписва като национален празник.

Съществена промяна би била и предлаганото от обединението ограничаване на мандатите на кметовете до два - за да няма феодализация на местната власт, както се мотивираха от там.

Как е сега

Сега в основния закон е записано, че "главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори." И в това се състои основната му сила.

ВСС се състои от 25 членове. Председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор са по право негови членове. Мандатът на ВСС е 5-годишен. За членове на ВСС, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.

Единадесет от членовете на ВСС се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт.

Съдийската колегия се състои от 14 членове и включва председателите на ВКС и на ВАС, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. Прокурорската колегия се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание.

Служебен кабинет пък се назначава от президента при невъзможност за съставяне на правителство, като пак той, с указ, разпуска Народното събрание.

Лидерите

Проектът е обсъждан с "Правосъдие за всеки" и с експерти от гражданското общество и професионалните гилдии. Той е резултат от дългогодишно усилие на демократичната общност. Обсъждан е и с ГЕРБ и ДПС, има консенсус. Този проект е възможен, защото в последните две години и ГЕРБ, и ДПС разработиха свои проекти - посочи при представянето Иванов.

На въпрос има ли "рерпери", че няма да има дежавю от 2015 г. (когато ГЕРБ и ДПС провалиха реформата на Реформаторския блок), съпредседателят на ДБ отвърна:

"Има, но не искаме да влизаме в този стил на разговор."

За Петков проектът дава "повече справедливост", като се ограничава огромната власт на главния ппрокурор - да не служи хато "бухалка" и за "разпъване на чадъри". Дава се и повече независимост при съдиите - техните решения да не могат да бъдат повлияни от други власти. "Българската култура, писменост и духа на просветата на преден план - да вкараме идеята, че България е дала просвета на голяма част от Европа и че нашите деца са потомство на просветители". Така пък обоснова съпредседателят на ПП включването на текст за 24 май.

А Атанасов припомни:

"Сегашната Конституция беше приета през 1991 г. и беляза прехода към демокрация, но тогава левицата бе мнозинство и това сложи отпечатък - като запазването на съветския модел на прокуратурата."

Ротационният премиер акад. Денков обясни защо е в "политическа компания" - заради деня на българската книжовност. "Опитали сме се да намерим празник, който обединява. 24 май от една страна носи чувството за гордост и е уникален празник с това, че ни пренася от миналото в бъдещето", посочи бившият просветен министър.

По думите му идеята за точното наименование на празника е Ден на българското слово, просвета, култура и на Кирилицата, но подлежи на дискусия.

Останалите официални празници пък ще бъдат изведени в закон, сега уредбата е в Кодекса на труда.