След като първо му назначи проверка, после му образува дисциплинарно производство, държавното обвинение реши да отстрани наблюдаващия прокурор по "Барселонагейт".

Това се разбира от съобщение на Апелативната прокуратура в София. 

Заедно със Стефан Христов отстранен е и прокурор Иван Първанов. За двамата проверка на Върховна касационна прокуратура, назначена от изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, установи малко по-рано редица нарушения в работата, а на 24 юли бяха образувани "дисциплинарките". По делата са установени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт  – действие или бездействие, довело до забавяне на досъдебните производства - съобщават днес от обвинението.

Конкретно за Стефанов ВКП установи "неритмичност" в действията.

"На административния ръководител на Софийска градска прокуратура е указано да се определят нови екипи от прокурори на принципа на случайния подбор. След запознаване със събраните до момента доказателства те следва да изготвят следствено-календарен план за предстоящите процесуално-следствени действия по всяко едно от делата с оглед срочното им приключване.

Във връзка с установените нарушения в срочността и ритмичността на извършените процесуално-следствени действия предстои новоизбраните наблюдаващи прокурори да извършат преценка относно наличие на основания за отвод на разследващите органи по всяко едно от делата", четем в съобщението на Апелативна прокуратура-София.

В същото време сайтът bird, който разполага с постановелението на апелативния прокурор Людмил Коюмджиев, описва как той не намира в кориците на делото "Барселонагейт" данни за функционирането на организирана престъпна група за финансови престъпления, като пране на пари, например. Т.е. може да се изтълкува, че "дава ценни указания".

Заключенията от проверката на ВКП за Христов бяха за "неритмичност" в действията, като е видимо, че обвинителят започва да работи на бързи обороти едва след като бившия му началник Иван Гешев изпадна в немилост пред ГЕРБ и ДПС и те му поискаха оставката, сллед като дълги години взаимно се бранеха.

"Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия", установиха проверяващите.

През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. (Става въпрос за прословутия превод от испански, за който прокуратурата на Гешев бе взета на подбив, че една година не може да преведе 219 страници).

"Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач", констатира още проверката.

"За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител (Бойко Борисов, б.р.)" - установи още ВКП.

Междувременно Борисов премисли в рамките на един ден и все пак реши да даде сам имунитета си, което отказваше да направи.