Нека не си правим илюзии: Целта на политиката на партия "Възраждане" е излизане на България от ЕС. Вероятно това е целта и на други проруски фактори в българската политика, но при "Възраждане" е очевидно, неприкрито, макар и не пряко изказано.

Три измежду десетки примери:

1) Преди броени дни председателят на "Възраждане", г-н Костадинов, беше почетен гост на конгреса на "Алтернатива за Германия" (AfD) и дори произнесе реч.

Тази партия, за разлика от много други националистически формации в Европа, официално се бори за разформироване на ЕС. Тя е азбучният пример за Russian asset, руски актив в ЕП и се намира под пълен санитарен кордон, в т.ч. наложен от други крайно-националистичски партии в собствената ѝ група ИД, например италианската "Лига".

2) Костадинов заговори публично за връщане на смъртното наказание у нас. Без да навлизам в дебата "за" и "против" (моята позиция е била винаги твърдо против, без оглед на каквито и да било международни ангажименти), забраната на смъртното наказание е неотменимо условие за членство в ЕС.

3) Т.нар. "референдум за Еврото" не е нито повече, нито по-малко предложение за едностранно въвеждане на нови модалитети в Договора за присъединяване на България към ЕС, т.е. за пряко нарушаване на този договор.

Отново казвам - тук няма случайни съвпадения, нито незнание. Има сериозна, грамотно проведена и добре организирана стратегия за компрометиране и в крайна сметка - прекратяване на участието на България в общността на най-богатите, най-социални и най-свободни общества на планетата, най-големия единен пазар и най-голямата зона за свободно движение. Тепърва, в периода до евроизборите през юни догодина, ще има още много позиции и действия в тази посока.

И искам да подчертая - за разлика от други елементи на поведението на партия "Възраждане", тази стратегия за напускане на ЕС е напълно легитимна политически. Това е законна и постижима цел. Затова са важни две неща:

1) Избирателите на партията и всички български граждани да са наясно какви са нейните цели. Всички партии, които се изкушават или биха се изкушили да взаимодействат конюнктурно с Костадинов и шефовете му, също трябва да са наясно какво правят.

2) Европейските партии в България и обществените сили, които осъзнават и оценяват ползите от членството в ЕС, трябва не просто да изолират "Възраждане" и да се противопоставят единно на стратегията ѝ. Трябва не само да обясняват и комуникират публично огромните социални и икономически ползи от членството в ЕС. Трябва преди всичко да имат честна, грамотна и активна европейска политика в ЕП, в Съвета и най-вече в българските национални институции, която да увеличава тези ползи и да пресреща рисковете, пред които някои решения на институциите на ЕС ни изправят.

И тук според мен много важна задача имат не само партиите, но и социалните партньори - бизнесът и синдикатите. И докато българският бизнес постепенно, но неотклонно се информира и адаптира към условията на Единния пазар и законодателството на ЕС, синдикатите са огромен длъжник на обществото.

А те добре познават ЕС, имат голямо влияние върху вземането на решения и успешно използват европейските закони в полза на членовете си. Но имат, нерядко, подчертано деструктивно публично поведение. Което поставя въпроса дали техни представители (аз няма да се притесня да изпозлвам като пример, съвсем конкретно, името на г-жа Ваня Григорова) не обслужват политически интерес, сходен или дори съгласуван с този на г-н Костадинов и шефовете му.

*Коментарът е от фейсбук профила на Радан Кънев