Европейските граждани са най-ценният ресурс, който имаме, и затова е изключително важно да се инвестира в разнообразието на талантите и развитието на уменията им.

Това заяви пред Европейския парламент в Брюксел днес българският кандидат за еврокомисар Илиана Иванова.

Тя говори пред комисиите по промишленост, изследвания и енергетика и по култура. ОЦенката на изслушването ще бъде обявена утре. Ако бъде одобрена, кандидатурата й трябва да бъде гласувана и на пленарната сесия в Страсбург идната седмица.

Иванова се кандидатира на мястото на Мария Габриел, която през май подаде оставка, за да стане външен министър на България. Новият комисар ще наследи ресора на предшественика си – иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта.

Изслушването продължи три часа. В изложението си и в отговорите на въпросите Илиана Иванова говори на 4 езика – български, английски, френски и немски.

Пред евродепутатите Иванова открои три основни точки - ключовата роля на изследванията и иновациите за растежа на европейския модел, развитието на човешкия модел чрез насърчаване на образованието и обединяващата роля на културата за обществото.

Като сериозен проблем тя изтъкна недостатъчното финансиране на рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“:

„Пейзажът на изследванията и иновациите ни остава фрагментиран, инвестициите в него са под целта от 3 на сто от БВП и доста по-ниски, отколкото на нашите основни световни конкуренти. Целите на „Хоризонт Европа“ са ясно определени в регламента. Ако бъда назначена на поста, ще направя всичко по силите си, за да помогна те да бъдат постигнати. На първо място ще направя това, като подкрепя стабилен и достатъчен бюджет.“

Българската кандидатка допълни, че за целта е възможно да се създадат нови партньорства.

А Иванова има намерение да бъде открито представителство на „Хоризонт Европа“ в Киев, столицата на Украйна.

Колкото до това как страните членки да бъдат насърчени да постигнат целта за инвестиране на 3% от БВП в изследвания и иновации, тя смята, че най-добрият подход е постоянният диалог.

„Държавите не могат да бъдат принудени да направят 3 на сто инвестиции, но могат да бъдат убедени, че това е най-добрата инвестиция в тяхното бъдеще. Ако не бъдат направени сега, резултатите ще бъдат лоши – и за съответната страна членка, и за ЕС“, каза Иванова.

По думите й „Хоризонт Европа“ трябва да играе и по-силна роля по отношение на малките и средни предприятия (МСП), за които трябва да се опростят процедурите.

МСП имат решаваща роля не само за технологичната трансформация, но и за технологичния растеж в Европа. Илиана Иванова обеща да направи всичко, за да осигури подкрепа за тях, особено за високорисковите и неподходящи за банково финансиране предприятия.

Така кандидатката отговори на въпроса на българската евродепутатка Ева Майдел от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

Иванова припомни, че Европейският съвет за иновации е създаден именно за справяне с високорисковото финансиране.

Майдел се поинтересува и какво смята да направи ЕС, за да увеличи компаниите еднорози. Така наричат компании, които не са направили своето първично публично предлагане на регулиран пазар, създали нов продукт (най-често технологичен, финансов или такъв получен от в комбинация от двете – бел. ред.), но вече са оценена на 1 милиард долара. Иванова отговори, че Европейския съвет за иновации е допринесъл това да се случи с 13 компании.

Илиана Иванова обеща също така да насърчи усилията за взаимно признаване на изпити и дипломи и за съвместна европейска образователна степен.

Как учителската професия да стане атрактивна

По отношение на културата тя подкрепи недоволството на редица евродепутати от позицията на страните членки (Съвета) бюджетът за нея за 2024 г. да бъде намален с 40 милиона евро. Кандидат-еврокомисаката посочи, че програмата „Творческа Европа“ получава само 0,15 на сто от Многогодишната финансова рамка, но генерира 4,4 на сто от БВП на ЕС.

Особено тревожна е статистиката, че над 20 на сто от учениците в ЕС изостават или не са достатъчно грамотни, отговори Иванова на въпрос на българския евродепутат Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП).

„Причините са комплексни. Важно е да ги адресираме заедно с държавите членки, с образователните институции. Иначе няма да постигнем съществен напредък. Европейската комисия има две препоръки в рамките на своите препоръки – за учене през целия живот и за пътищата към успеха в училище“, каза кандидатката за ЕК.

Много важно според Илиана Иванова е да се насърчи атрактивността на учителската професия. Такива мерки са залегнали в програмата „Еразъм+“. Става дума за учителски академии, награди за иновативни учители и др.

Същевременно българската представителка изрази съжаление зарази ограничаването на възможностите на младежите в Унгария да участват в европейските образователни програми. Така тя коментира решението на властите в Будапеща, свързани с дейността на университетите в страната. Иванова увели, че ще се постарае да бъде част от решението.