Резиденция "Лозенец" минава от шапката на Министерство на отбраната под тази на Народното събрание. Мотивът: "отпаднала нужда".

Правителството взело решение за безвъзмездното прехвърляне на имота на 6 октомври, става ясно от справка в системата за правна информация към Министерския съвет. За трансфера на резиденцията съобщи първи специализираният сайт "Отбрана".

Става въпрос за масивна двуетажна постройка с приземен етаж, със застроена площ 1060 кв. м.

Така резиденция "Лозенец" вече не е представителен обект на Министерството на отбраната, предоставен за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

В нея досега се провеждаха представителни мероприятия на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министерство на отбраната и Българската армия, посрещаха се чуждестранни делегации и гости, организираха се протоколни и представителни мероприятия, в изпълнение на държавната политика, за представляващите висши държавни институции - президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание, припомня "Отбрана".

Освен това обаче резиденцията на ул. "Милин камък" винаги се е използвала и за други мероприятия, в т.ч. платени, ако са организирани извън гореописаните структури, дори се е случвало и за сватбени тържества. Това е и един от мотивите за безвъзмездното прехвърляне.

Според специализирания сайт до 5 октомври е вървяло общественото обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, без да се споменава прехвърлянето.

В мотивите към проектодокумента за запазване статута на резиденция "Лозенец" като представителен обект и място за провеждане на протоколни събития и мероприятия, пише, че целта е била да бъде преустановено предоставянето ѝ за почасово ползване от физически и юридически лица. Т.е. че макар достъпът на физически и юридически лица до резиденцията да е контролиран, се създавала възможност за влизане на лица с различни намерения и се затруднявало обезпечаването на сигурността и нормалното провеждане на представителни и протоколни мероприятия.

"Това решение е неправомерно. Как и по какъв начин е определено, че резиденция Лозенец е с отпаднала необходимост?" - коментира бившият служебен министър на отбраната Димитър Стоянов под фейсбук поста на колегата Спиридон Спиридонов, автор на материала в "Отбрана".

А неговият предшественик Велизар Шаламанов явно също не одобрява прехвърлянето:

"Това е много лош знак за отношението на МС и НС към отбраната... Последните 2 събития бяха 30 години на програмата IMET и 145 години на Свързочни войски (вкл. органите за информационна поддръжка). Тази сграда и парк, както и комплексът на Военна академия, са символни за отбраната и отнемането на "Лозенец", настъплението срещу имота на Военна академия, показва отношение към отбраната. А колкото до необходимостта - съвсем не е отпаднала, точно обратното - важността на отбраната и като инструмент на външна политика, индустриално сътрудничество, иновации, консолидация на обществото още повече налага наличието на обект като "Лозенец" в София. Все пак МС и НС знаят повече - да видим за какво ще го използва НС и да не се окаже утре, че и на НС не е необходимо и го "прехвърли" на на кой друг. КОЙ?", написа Шаламанов.

Земята остава на Министерството на отбраната и няма да бъде "приватизирана", както заподозряха от БСП, уверяват от Народното събрание при запитване от Клуб Z.

Предназначението на резиденцията за представителни нужди на МС и НС ще бъде запазено, но ще отпаднат всякакви форми на предоставянето ѝ на частни лица. Уверяват и, че поддръжката на сградата няма да натежи на бюджета на парламента.