Гражданите на ЕС ще могат да потвърждават самоличността си онлайн, без да имат нужда от търговски доставчици.

Това ще стане възможно чрез новия портфейл за цифрова самоличност. Временно споразумение за паневропейска рамка за този портфейл бе постигнато между страните членки (Съвета) на ЕС и Европейският парламент.

Той обаче ще бъде използван само на доброволна основа. При преговорите евродепутатите се пребориха за предпазни клаузи, защитаващи правата на гражданите и насърчаващи създаването на приобщаваща цифрова система. Така се избягват нарушенията на дискриминацията срещу хората, избрали да не използват дигиталния портфейл.

Споразумението гарантира на европейските потребители безплатен квалифициран електронен подпис (КЕП). Такива подписи се ползват с най-голямо доверие и имат същия законен статут като саморъчните.

Чрез т.нар. лично табло потребителите ще могат да имат пълен контрол върху своите данни и да искат те да бъдат изтрити съгласно Общия регламент за защита на данните (ОЗРД, или GDPR). Гарантирано е и правото за използване на псевдоним.

Законодателният акт уточнява обхвата на квалифицираните удостоверения за автентичност на уебсайтовете, гарантиращ, че потребителите могат да проверят кой стои зад определен сайт- Същевременно се съхраняват настоящите правила и стандарти за безопасност на индустрията.

Актът трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и Съвета, преди да придобие силата на закон. На 28 ноември досието трябва да бъде гласувано от парламентарната Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Приложение на портфейла

Европейската цифрова самоличност може да се използва в редица случаи:

• За публични услуги, като например за получаване на удостоверение за раждане, медицински свидетелства, смяна на адрес;

• За откриване на банкова сметка;

• За подаване на данъчна декларация;

• При кандидатстване за университет в родната страна или в друга държава членка;

• За съхраняване на медицинска рецепта, което може да се използва навсякъде в ЕС;

• За доказване на възрастта;

• При наемане на автомобил с използване на цифрово свидетелство за управление;

• При регистрация в хотел.