След поредица от интервюта на акционера в "Сиела Норма" Иван Тодоров, в които той обвини Централната избирателна комисия (ЦИК) в умишлен саботаж на машините, в т. ч. със забавянето на дейностите по внедряването им за местния вот тази година и поръчка за непригодни ролки с хартия, които чупят устройствата, като в добавка са и в пъти по-скъпи, ЦИК реши да "отвърне на удара" с право на отговор. И на свой ред обвини доставчика на машините за забавянето, както и в твърдения, които не отговарят на истината. С други думи - в лъжа.

Последното интервю на Тодоров с отправяните от него обвинения бе на 7 ноември в бТВ. Така днес от телевизията бяха поканили представител на ЦИК в сутрешния блок, но вместо да се явят, от комисията решили да изпратят право на отговор, разпространено от пресцентъра ѝ до всички медии. ЦИК контраатакува в три точки:

1. Относно удостоверяване на съответствието на машините и софтуера за гласуване

"Не отговаря на истината твърдението, че ЦИК е приела решението за начина на гласуване на първи тур без получено писмо от МЕУ и без да изчака срока 17 ч. в предизборния ден, който според г-н Тодоров е определен в закон. Изборният кодекс не съдържа разпоредба, която определя краен срок – ден и час за подписване на решението за удостоверяване на съответствието.

Централната избирателна комисия прие решението си след уверението на министъра на електронното управление, че процедурата по удостоверяване на съответствието е опорочена и той няма да подпише решение за удостоверяване на съответствието и писмо от министъра, получено в ЦИК на 27.10.2023 г. в 17:33 ч." - пишат от комисията по повод решението си да елиминират машинния вот за първия тур, въпреки че буквално час след него удостоверяването беше подписано от МЕУ и нямаше пречка комисията да заседава отново, за да отмени взетото малко по-рано решение.

"Не отговаря на истината твърдението, че ЦИК умишлено бави сроковете за осигуряване на машинно гласуване и че ръководството е забавило предаването на машините и софтуера за удостоверяване до 16.10.2023 г., а изборите са насрочени посред лято", продължава правото на отговор, като обвинена всъщност е "Сиела":

"В периода от 09.06. до 25.07.2023 г. ЦИК е поставила неколкократно пред министър-председателя въпросите относно софтуерното осигуряване на машинното гласуване. През месец август със съдействието на заместник министър-председателя и министъра на финансите ЦИК проведе среща със създателя на софтуера за машинно гласуване Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., на която Смартматик заяви, че ще предостави изключителните си права върху създадения от тях софтуер за гласуване на местни избори на "Сиела Норма" АД. 

На 13.09.2023 г. ЦИК получи лицензионното споразумение, с което Смартматик предоставя изключителните права на "Сиела Норма" АД, което е основание за обявяване на обществената поръчка за надграждане на софтуера. С решение от 15.09.2023 г. ЦИК покани „Сиела Норма“ АД за участие в обществената поръчка, а на 03.10.2023 г. определи "Сиела Норма" АД за изпълнител на дейностите по надграждане на софтуера.

В периода от 03.10.2023 г. до 15.10.2023 г. изпълнителният директор на "Сиела Норма" АД не подписа договора и не предаде софтуера за местните избори на ЦИК, което постави в риск провеждането на машинното гласуване. Изпълнителният директор на "Сиела Норма" АД подписа договора и предаде софтуера на 16.10.2023 г. и в същия ден ЦИК предостави софтуера на МЕУ, БИМ и БИС за удостоверяване. 

Изложените факти показват, че ЦИК не е допуснала забавяне в своите действия, още по-малко умишлено."

2. Относно хартията за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване

"С последните изменения и допълнения на Изборния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., законодателят възложи на Печатницата на БНБ доставката на специализираната хартия за машинно гласуване. Предвид императивно определения в закона доставчик на хартията на 10.01.2023 г. ЦИК изпрати на печатницата изискванията на производителя на машините Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. за хартията, предназначена за работа на устройствата, в отговор на което Печатницата на БНБ уведоми ЦИК, че разролването на шпула от 12,75 мм (1/2 инч) не е изпълнимо, тъй като в страната няма машина с такава техническа възможност.

На 26.04.2023 г. във връзка с подготовката на местните избори Печатницата на БНБ информира ЦИК, че все още не разполагат с разролваща машина за работа с шпула от ½ инч и че за местните избори не може да бъде доставена такава, поради което произведените ролки хартия ще бъдат с шпула от 1 инч. 

Твърденията, че ЦИК умишлено поръчва нестандартна, некачествена хартия, която не отговаря на техническите характеристики, с която умишлено уврежда машините, са неверни и подвеждащи. Комисията възложи анализ на хартията, доставена от Печатницата на БНБ, и на хартията, доставена от „Сиела Норма“ АД за предходни избори на две лаборатории – Институт по целулоза и хартия и Научноизследователски сектор към Химикотехнологичен и металургичен университет. Освен образци на двата вида хартия, на лабораториите бяха предоставени всички изисквания на производителя на машините към хартията. Резултатите от лабораторните изпитвания сочат, че хартията, доставена от Печатницата на БНБ, отговаря на изискванията на производителя на машините. 

Централната избирателна комисия е предоставила изисканото количество ролки хартия, доставени от Печатницата на БНБ, на Министерството на електронното управление, Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация за целите на удостоверяването на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. Видно от докладите за оценяване на съответствието на доставения тип машини, при проверката на изискванията към хардуерната конфигурация на устройствата за компонент хартия за бюлетините от машинно гласуване компетентните органи констатират съответствие.

Централната избирателна комисия категорично отхвърля внушенията, че умишлено и по неясни причини поръчва по-скъпа хартия. Цената на специализираната хартия с допълнителна защита е посочена от Печатницата на БНБ." - четем още в писмото на ЦИК.

3. Парите

"Не отговарят на истината твърденията, че ЦИК забавя с месеци плащанията по договорите, сключени със „Сиела Норма“ АД. Комисията е изплатила в сроковете по съответните договори задълженията си към изпълнителя на дейностите по машинно гласуване.

Централната избирателна комисия е предприела всички действия в рамките на правомощията си, определени в Изборния кодекс, и осигури законосъобразно произвеждане на изборите", твърдят от комисията.