Речта на омразата и престъпленията от омраза трябва да бъдат добавени в списъка на ЕС с европейски престъпления.

Това се казва в доклад, приет днес от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Негов автор е испанската евродепутатка Майте Пагасауртундуа от либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ).

В момента наказателното право на държавите членки разглежда речта на омразата и престъпленията от омраза по различни начини. Минимални правила съществуват само когато тези престъпления се основават на раса, цвят на кожата, религия или национален или етнически произход. Това затруднява прилагането на успешна обща стратегия за борба срещу омразата.

Депутатите настояват да бъде гарантирана универсална защита, със специален фокус върху взетите на прицел и уязвимите групи и общности. Въпреки ключовата си важност за демокрацията, свободата на изразяване не трябва да бъде използвана като щит за реч на омразата и престъпления от омраза.

Европейската комисия и страните от ЕС трябва да предприемат действия срещу  злоупотребите с интернет и социалните медии. Особено внимание трябва да се отдели на т. нар. микротаргетирано рекламиране, което силно допринася за разпространяването и разрастването на речта на омразата и подстрекателството към дискриминация и насилие.

Специално внимание трябва да се обърне на малолетните, включително принадлежащите към уязвими групи. Те трябва да бъдат пазени от тормоз в училище и по интернет.

Евродепутатите също така призовават страните членки (Съветът) на ЕС да задействат т.нар. преходна клауза. Тя ще позволи приемането на доклада с квалифицирано мнозинство, а не с изискваното в момента единодушие по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Предстои Европейският парламент да гласува резолюцията на пленарната си сесия през декември в Страсбург.