Пул на талантите ще улеснява законната миграция на квалифицирани кадри към ЕС.

Това се съдържа в предложения днес от Европейската комисия пакет за мобилност на талантите. За предложението стана ясно още преди месец, когато еврокомисарят по демографията Дубравка Шуица обяви серия от мерки за подход към демографските проблеми.

В момента ЕС изпитва недостиг на 11 милиона квалифицирани кадри, стана ясно от думите на зам.-председателя на Комисията Маргаритис Схинас. Той определи недостига като ендемичен.

В момента 75 на сто от малките и средни предприятия (МСП) в Съюза заявяват, че не могат да намерят хората, от които се нуждаят, за да работят. Целта е да има 20 милиона специалисти до 2030 г. 

Пакетът се състои от три основни елемента:

• 1. Пул за талантите. Той представлява платформа, която ще събира и свързва хората, търсещи таланти, и такива, които си предлагат уменията;

2. Препоръка за признаването на професионалните квалификации на граждани на трети страни;

3. Съобщение за мобилността на учащите – ученици, студенти, аспиранти, специализанти и др.

Макар ЕС да не е изчерпал потенциала си и да разполага с вътрешни източници на работна ръка, той не е достатъчен, посочи Схинас.

В момента Европа участва в глобално състезание за привличане на талантите. Конкурентите на ЕС са много мощни и са създали много добри пътища и начини за пристигането на квалифицирани мигранти. Тези държави са САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Пакетът ще се прилага доброволно от страните членки на ЕС, каза още Схинас.

Ще бъдат обхванати всички видове трудова заетост и всички нива на образование и обучение. Там влизат и сферите, в които по традиция ЕС изпитва недостиг на хора и се има нужда от повече работна ръка.

„Но ние не вземаме работата на никого. Просто търсим хора, които да запълнят вакантните места в критично нуждаещите се работна сила сектори“, предупреди гръцкият комисар.

Така той побърза да разсее опасенията, че на мястото на европейски квалифицирани кадри ще бъдат наемани по-нископлатени техни колеги от трети страни.

Същевременно пакетът предвижда страните членки да премахнат някои проверки и тестове на квалификацията на кандидатите. Този процес страда от прекомерна бюрократизация. Тя обезкуражава хората да минат през цялата система на признаване.

„Това наричаме загуба на мозъци“, обобщи Маргаритис Схинас.

Привличането на квалифицирани мигранти е част от цялостния подход на ЕС към миграцията, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. По думите й ЕС засилва превантивната страна на нещата, за да предотврати смъртни случаи в Средиземно море, както и да затвори незаконните пътища на пристигане.

В момента в ЕС има 10 милиона квалифицирани кадри от страни извън него, каза Йохансон.

Сферите, в които се търси работна ръка, са здравеопазването, грижите за възрастни, информационните и комуникационните технологии, зеленият и цифровият преход, транспортаът и други. В пула на талантите като начало ще влязат общо 42 професионални квалификации. 

Всяка страна членка може да прецени кои професии да отпаднат и кои да се допълнят към този списък.

Необходимо е също улесняване и ускоряване на процедурите при смяна на работата. Това трябва да се прилага в случаите, когато на един квалифициран мигрант изтече договорът за наемане или визата. Той трябва да има възможност да си намери нова работа по специалността в ЕС.

Същевременно Съюзът желае да осигури универсален достъп до висококачествено образование, така че хората да могат да учат и работят навсякъде в него.

Това изтъкна Илиана Иванова – българският еврокомисар с ресори - иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

„Само 15 на сто от завършилите висше образование в ЕС“, констатира тя.

Комисията си поставя цели в тази насока до 2030.

Дотогава поне 25 на сто от завършилите висше образование в ЕС трябва да са преживели мобилност. В момента те са 20 процента.

За професионалното обучение целта е 15 на сто от хората да са участвали в програмите за мобилност. Същевременно ЕК има намерение да премахне пречките, съществуващи поради социални, икономически, културни, религиозни или географски ограничения. Брюксел залага участие в мобилността на 20 процента от хората от тези катигории.

Преподавателите също ще бъдат насърчени да участват в мобилността, допълни Иванова.

С тези инициативи всеки европеец може да придобие ценен опит от обучение в чужбина. За да се случи всичко това, страните членки на ЕС трябва да осигуряват постоянно информация по въпроса. Добре би било всички учащи да минат през мобилност. Освен това националните власти трябва да увеличат обучението на чужди езици.

Препоръка за мобилността има още от 2020 г., припомни Илиана Иванова в отговор на въпрос на Клуб Z защо пакетът се предлага чак сега и не е ли прекалено късно. Тогава ЕК е излязла със съобщение за европейското пространство на обучение.

След това обаче е дошла пандемията от COVID-19. И мобилността е спряла за доста дълъг период. Принос за сегашното предложение има и Конференцията за бъдещето на Европа с участието на гражданите на страните членки. Именно те са препопъчали повече мобилност, каза еврокомисарят от България.