КПКОНПИ окончателно печели делото срещу бившия два пъти здравен министър д-р Стойчо Кацаров за конфликт на интереси. Това произтича от решение на Върховния административен съд (ВАС), който отменя решението на първоинстанционния Административен съд – София град (АССГ) и потвърждава постановеното от Комисията.

Както и Клуб Z писа, Кацаров по време на двата служебни кабинета на Стефян Янев имаше, меко казано, напрегнати отношения с тандема Иван Гешев в прокуратурата и Сотир Цацаров в КПКОНПИ.

Конкретно, КПКОНПИ го санкционира, че е подписал документ (проект за промяна на наредба за клиничните лаборатории), докато все още не е било вписано в Търговския регистър освобождаването му като председател и член на УС на Сдружение “Център за защита правата в здравеопазването“. Става въпрос за малко повече от 3 седмици - в качеството на министър подписва промените в Наредбата на 18 май 2021 г., а ТР го заличава от управляваното от него сдружение на 10 юни.

След освобождаването му от правителството отново влиза в управителния съвет - нещо, което според ВАС трайно ги прави "свързани лица"..

Не се доказва някаква съществена полза или интерес на частното дружество, които да са произтекли от променената наредба, подписана от министъра - но няма и нужда:

„В своята практика Върховният административен съд нееднократно е посочвал, че за съставомерност на деянието … достатъчно да е налице формално нарушение на императивната законова разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности...

Целта е предотвратяването на съмненията, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на базата на лични и роднински отношения, а не на базата на законоустановени критерии“, подчертават върховните съдии.

С окончателното решение Кацаров е осъден на глоба от 5000 лв., да възстанови дневното си възнаграждение за дните, в които е бил в конфликт на интереси и да заплати направените от Комисията разноски по делото.

Ето и оригиналния текст:

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (КПК) ОКОНЧАТЕЛНО СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ СТОЙЧО КАЦАРОВ

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Стойчо Кацаров в качеството му на служебен министър на здравеопазването. Това става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който отменя решението на първоинстанционния Административен съд – София град (АССГ) и потвърждава постановеното от Комисията.

Магистратите постановяват, че като министър Стойчо Кацаров е утвърдил документ в интерес на свързано с него сдружение с нестопанска цел. “Подписаният от министър Кацаров проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2014 г. за утвърждаван на медицински стандарт “Клинична лаборатория“ е станало на 18.05.2021 г., т.е. докато още не е било вписано в ТРРЮЛНЦ освобождаването му като председател и член на УС на Сдружение “Център за защита правата в здравеопазването“, но в същото време той е заемал и изпълнявал длъжността министър,“ се казва в съдебното решение.

Припомня се, че Кацаров е член и председател на УС на Сдружението от неговото създаване до 10.06.2021 г., датата, на която заличен във връзка с назначаването му за служебен министър, като след освобождаването му от правителството отново влиза в управителния съвет. Т.е. налице е трайна връзка между посочените субекти, налагаща дефинирането им като свързани лица по смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ, се допълва в решението на ВАС.

„В своята практика Върховният административен съд нееднократно е посочвал, че за съставомерност на деянието … достатъчно да е налице формално нарушение на императивната законова разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности… Целта е предотвратяването на съмненията, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на базата на лични и роднински отношения, а не на базата на законоустановени критерии“, подчертават магистратите.

Кацаров е осъден да плати глоба от 5 000 лв., да възстанови дневното си възнаграждение за деня, в който е бил в конфликт на интереси, подписвайки проекта на Наредба и да заплати направените от Комисията разноски по делото.