Бюджетната комисия разгледа на второ четене промените в останалите три от пакета данъчни закони – за местните данъци и такси, за данък върху добавената стойност и за корпоративното подоходно облагане.

Гласувано беше удължаване на ставката от 9% ДДС за ресторантьорите и през 2024 г. в промените в Закона за ДДС.

Тази ставка бе обект на спорове, тъй като финансовият министър Асен Василев искаше тя отново да е 20%. От ГЕРБ обаче заявиха, че са против.

От финансовото министерство предложиха мерки, които да компенсират загубата около 300 млн. лв. за бюджета от по-ниската ставка.

Всичките тези мерки обаче бяха приети на първо четене от парламента, но отхвърлени на второ. Против удължаването на ниското облагане на ресторантьорите, без никакви допълнителни мерки за изсветляване на сектора, се обявиха само от "Продължаваме промянта - Демократична България".

Мнозинството в бюджетна комисия отхвърли предложението на финансовото министерство всички заведения задължително да използват одобрените от НАП софтуери за управление на продажбите. Идеята бе по този начин НАП да има достъп до счетоводните сметки на ресторантьорите и да упражнява по-засилен контрол.

Преди това в други данъчни закони бяха отхвърлени предложенията всички заплати в ресторантьорския бранш да се изплащат само по банков път, както и клиентите да имат право да не платят консумация, ако не получат касова бележка.

Депутатите гласуваха да остане в сила и нулевата ставка за хляба и брашното, но само до средата на 2024 г.

Депутатите от бюджетната комисия отхвърлиха предложението за актуализиране на данъчните оценки на жилищата, което щеше да доведе до по-високи данъци върху недвижимите имоти. Предложението бе на Националното сдружение на общините и то предвиждаше през 2024 г. да се променят някои съществени компоненти във формулата, по която се изчислява данъчната основа на жилищата. Идеята бе данъчните оценки да се доближат до пазарните стойности на имотите, тъй като те не са актуализирани повече от 10 години.

Депутатите отхвърлиха и друго предложение - общинските съвети да може да определят диференцирани ставки на данък сгради в едно населено място в зависимост от зоните и вида на имота. 

Според приетите текстове в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите групи национални предприятия.

Окончателните текстове на промените в данъчните закони трябва да бъдат приети в пленарната зала.