Ядрената енергия във Франция ще поскъпне значително. Правителството и електроенергийната компания EDF се споразумяха за увеличение с две трети. Причината е високата цена на новите ядрени реактори и удължаването на експлоатационния им срок.

Франция, с нейния голям ядрен парк, досега се считаше за страна с евтина електроенергия. Въпреки това цените на електроенергията там се поддържат изкуствено ниски от държавата. На тази практика предстои да бъде сложен край, тъй като от 2026 г. лимитираните цени за ядрената енергия ще бъдат значително увеличени с цели 67%. Правителството и държавната енергийна компания EDF се споразумяха за това. Остава обаче под въпрос дали увеличението ще бъде достатъчно, за да покрие разходите за експлоатация на атомните електроцентрали и да финансира планираната серия от нови реактори.

Досега фиксираната цена на едро за електроенергията от френските атомни електроцентрали беше само 4,2 цента за киловатчас, а след малко повече от две години тя ще бъде 7,0 цента. Причината за новата цена е, че в края на 2025 г. изтича срокът на действие на така наречената система Arenh, според която EDF трябва да продава на конкурентите си до 100 милиарда киловатчаса електроенергия на тази пределна цена. В бъдеще по-високата цена ще се прилага за цялото производство на френските атомни електроцентрали.

Енергийният концерн EDF е силно задлъжнял

EDF изпитва финансови затруднения; поради това дружеството, което оттогава е частично приватизирано, тази година отново беше напълно национализирано от правителството на Макрон на стойност почти десет милиарда евро. Според доклада за последното полугодие дълговете му възлизат на около 64,8 млрд. евро, като само през 2022 г. е отчетена рекордна загуба от почти 18 млрд. евро. За това допринесе спирането на по-голямата част от френските реактори поради проблеми с безопасността и ремонти. Според EDF производството на ядрена енергия е намаляло с 82 милиарда киловатчаса до 279 милиарда киловатчаса през 2022 г., което е най-ниското ниво от над 30 години. За да запази стабилността на мрежата, компанията трябваше да купува електроенергия на европейския пазар; всички съседни държави, включително Германия, трябваше да помогнат на Франция. По-голямата част от атомните електроцентрали вече работят отново, въпреки че само около 44 от възможните 61 гигавата мощности все още са свързани към мрежата.

Експерти: Дългът на EDF ще продължи да расте до увеличението на цените през 2026 г.

Експертите очакват, че дългът на EDF ще продължи да расте до увеличението на цените през 2026 г. През следващите няколко години групата ще трябва да поеме огромни инвестиции както в ядрената, така и във възобновяемата енергетика. Разходите, свързани с решението за удължаване на експлоатационния срок на съществуващите атомни електроцентрали до 50 или повече години, се оценяват на около 66 млрд. евро, изграждането на нови реактори се оценява на 56-58 млрд. евро, а извеждането от експлоатация на изведените от експлоатация реактори се очаква да струва 18,4 млрд. евро.

Не само критиците на ядрената енергетика предупреждават, че тези оценки са твърде ниски. Държавната сметна палата също приема значително по-високи стойности за извеждането от експлоатация. Правителството в Париж иска да бъдат построени шест нови големи реактора EPR 2, като първият реактор близнак ще бъде изграден на площадката на съществуващата атомна електроцентрала Penly в Нормандия. С време за изграждане от десет или повече години е малко вероятно той да бъде пуснат в експлоатация преди 2035 г.

Експертите се съмняват, че оценките на разходите за шестте нови атомни електроцентрали от по-малко от 60 милиарда евро и прогнозните суми за удължаване на срока на експлоатация и за демонтиране на изведените от експлоатация реактори са реалистични. Те се позовават на прототипа на EPR във Фламанвил на Ламанша, който в момента все още е в процес на изграждане и е планирано да бъде пуснат в експлоатация през 2025 г., с дванадесет години закъснение. По данни на EDF разходите за изграждането му са нараснали от 3,3 на 13,2 млрд. евро. Подобно увеличение на разходите има и за втория проект EPR във Финландия, а друго ново строителство на реактор в Обединеното кралство наскоро беше оценено на равностойността на около 38 млрд. евро.

Предстои да се види как новият таван на цените на ядрената енергия ще се отрази на битовите потребители. Досега държавата ефективно покриваше една трета от сметките за електроенергия чрез тавана на цените. Министърът на енергийния преход Аньес Паниер-Рунахер обяви, че правителството ще ограничи увеличението за потребителите до десет процента през 2024 г. По данни на статистическия орган на ЕС Евростат средната цена на електроенергията за домакинствата във Франция, включваща данъците, е била 23,7 цента за киловатчас през първата половина на годината. За сравнение, тази стойност за Германия е 41,3 цента, а средната стойност за всички страни от ЕС е 28,9 цента. Следователно цената на електроенергията във Франция в бъдеще вероятно ще се доближи поне до средната за ЕС. Освен това френските домакинства често имат много високи сметки за енергия поради широкото използване на електроенергия за отопление и често лошо изолираните сгради, въпреки сравнително ниската цена на киловатчас.