Някои хора твърдят, че поколението Z (хората, родени между 1995-а и 2000 г.) е мързеливо и не иска да работи. Проучване показва: това не е съвсем така.

Съществуват многобройни предразсъдъци относно поколенията. Например се твърди, че поколението Z е мързеливо, а бейби бумърите са старомодни. Но как се държат различните поколения на пазара на труда? Това установи проучване на германския Институт за изследване на поколенията.

Под заглавие "Новата работа и четиридневната работна седмица не са ключът към успеха" 1132 души са попитани за организацията на работното време и четиридневната работна седмица.

Всиички анкетирани работят средно по 35,79 часа седмично. Въпреки това повечето от тях биха подкрепили четиридневна работна седмица със същата заплата и намалено работно време. Изненадващото: въпреки че поколението Z често е смятано за най-мързеливото и най-малко мотивирано, то не е мнозинството, което подкрепя този модел.

Това е така, защото 90,26% от анкетираните от поколението Y, т.е. милениалите, родени между 1980 и 1991 г. са отговорили "да, определено" или "по-скоро да" на това предложение - при поколението Z този процент е 88,42%. Поколението Х (хората, родени между 1965-1980 г.) е подкрепило модела с 87,36 процента, а поколението на бейбибумърите (1946-1964 г.) - с 84,09 процента.

Друг предразсъдък спрямо поколението Z е, че то изисква твърде много от работодателя си. Най-важната констатация от проучването е, че всъщност те се чувстват доста некомфортно в света на работата. Това се вижда от различни резултати. Например само 12,9% се чувстват част от група; при поколението на бейби бумърите този показател е около два пъти по-висок - 25,76%. На въпроса: "Задачите, които трябва да изпълнявам на работното място, отговарят на това, което наистина искам да правя", само 7,45 процента са напълно съгласни. За разлика от тях 22,14 процента от бейби бумърите са напълно съгласни с твърдението.

Поколението Z също иска повече промени. Само 8,51% от анкетираните от Поколението Z са напълно съгласни с твърдението "ако можех да избирам, щях да продължа да правя нещата на работа по същия начин". Ситуацията е много по-различна за поколението на бейби бумърите. Цели 21,21% от тях са напълно удовлетворени от работата си и очевидно не се нуждаят от никакви промени.