Депутати от "Продължаваме Промяната - Демократична България", начело с Божидар Божанов, внесоха законопроект, който предвижда защита на трафичните данни на потребителите в интернет.

Според предложението, тези данни ще бъдат съхранявани в криптиран вид от телеком операторите и другите доставчици на интернет услуги, а само съдебни органи ще имат право да ги декриптират, когато се налага за разследване и предотвратяване на сериозни престъпления.

Промените, предложени в законопроекта, имат за цел да предотвратят злоупотребата с информацията за профилиране и следене на потребителите, като същевременно не се възпрепятства легитимното използване на тези данни за разследване на сериозни престъпления.

Божанов поясни, че причината за тази инициатива е решението на Съда на ЕС, което определя настоящия български закон като противоречащ на правото на ЕС поради неизбирателното съхранение на данните, което може да доведе до прецизно профилиране на гражданите, както и поради липсата на уведомления за достъпа до тях.

Промените в законопроекта за електронните съобщения предвиждат също така уведомяване на лицата, чиито трафични данни са били изискани, след като вече не е необходимо използването им за разследване (например, когато престъплението е предотвратено или досъдебното производство е прекратено). 

“Важно е да знаем кога разследващите органи използват наши трафични данни дори когато това е с разрешение на съда”, категоричен е Божанов.

Освен това, предложеният законопроект включва и реформа в регистрите за съхранение на искания за предоставяне на трафични данни, защото в момента такива искания се пазят в хартиени регистри, което не осигурява необходимата проследимост, отчетност и контрол върху процеса. Божанов подчертава, че тази реформа е дългоочаквана и е необходима, за да се защитят данните на гражданите от незаконно използване.