Уважаеми представители на медиите,

Приемете моите адмирации за усилията, които полагате, за да намерите отговори на въпросите, които са породени от трусовете в съдебната власт. В подкрепа на това ваше усърдие и в израз на огромното ми безпокойство, породило се след огласяването на редица факти и обстоятелства, свързани с тези трусове, бих искал да задам публично няколко въпроса.

От публикувания днес анализ на правния експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов, става ясно, че за периода от април 2015 г. до днешна дата, Инспекторатът не е извършил нито една проверка в Софийска градска прокуратура (СГП).

Какви са причините, поради които Инспекторатът към ВСС през целия си мандат, а и няколко години отвъд него, нито веднъж не е проверявал Софийска градска прокуратура (СГП), която е отговорна за разследването на съдии, прокурори и следователи?

Вторият ми въпрос е във връзка с изпратените на ВКС от Софийска районна прокуратура (СРП) веществените доказателства и секретните материали с данни за евентуално извършено престъпление от и.ф. главен прокурор. На какво законово основание те са върнати на 31.08.2023г. на подчинената му Софийска градска прокуратура? (става въпрос за прословутото досъдебно производство образувано в СРП срещу Петьо Еврото и Кристиян Христов - че са група за принуди и незаконно записване на хора. Към тях в един момент е добавен и Борислав Сарафов, б.р. на Клуб Z).

Отговорът на този въпрос е наложителен в контекста на обстоятелствата, че от 31.08.2023  до 31.01.2024г. са налице един осветен свидетел със заплаха за живота си и един труп.

Важно е да уточня, че целта да задам тези въпроси публично, не е да полемизирам с представители на висши органи на съдебната власт, а е опит за спасяване на оскъдното доверие в съдебната власт.

Без реални действия, само със заравяне на главата в пясъка от кризисен ПР, съвсем скоро всеки магистрат предстои да осъзнае в съдебна зала мащаба на щетите от всичко изнесено дотук.