Да бъде създадена Европейска програма за отбранителна промишленост (EDIP), която да мобилизира 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2025-2027 г.

Това е част от първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост (EDIS). Тя бе представена днес от Европейската комисия и върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел.

За нея намекна на 28 февруари председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление пред Европейския парламент в Страсбург.

Причина е руската агресия в Украйна и завръщането на конвенционалната война с висока интензивност на континента, изтъкват от Брюксел. На фона на тези събития ЕС и неговите страни членки трябва да повишат готовността си. От първостепенна важност е капацитетът на европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ) да доставя на въоръжените сили на държавите от Съюза отбранителните системи и оборудване, от които се нуждаят, когато е необходимо и в необходимите обеми.

Целите на Стратегията

EDIS има за цел да укрепи промишления стълб на отбранителната готовност на ЕС. Това изисква повече публични и частни инвестиции. Иновациите също трябва да останат постоянен акцент на вниманието. Същевременно устойчивостта на външни сътресения и смущения трябва да бъде гарантирана чрез подобрена рамка за сигурност на доставките.

Укрепването на отбранителната промишлена готовност на ЕС изисква разработването на подходящи финансови средства и интегрирането на култура на отбранителна готовност, включително във всички политики на Съюза, когато е уместно. Стратегията има за цел също така да мобилизира партньорства за повишаване на готовността и устойчивостта.

Без ДДС за инвестиции в отбраната

На страните членки ще бъде предоставена нова правна рамка, наречена  Структура на европейската програма за въоръжаване. Тя ще бъде средство за подкрепа на сътрудничеството в областта на отбраната през целия жизнен цикъл на способностите и потенциално ще се ползва от освобождаване от ДДС.

Предвижда се стартиране на европейски проекти от общ интерес в областта на отбраната, допринасящи за осигуряването на достъп до стратегически области и оспорвани пространства.

Ще бъде създаден пилотен Европейски военен механизъм за продажби, повишаване на осведомеността за наличието на отбранителни продукти от ЕОТИБ и улесняване на тяхното придобиване, включително чрез покупки „от правителство до правителство“.

Бюджетни средства

Стратегията призовава за подновяване на амбицията по отношение на бюджетните средства в настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР), по-специално чрез EDIP, както и в следващата МФР.

Предложението за регламент за създаване на EDIP включва бюджет от 1,5 милиарда евро, който следва да бъде допълнен с допълнителни суми за развитието на украинската отбранителна технологична и промишлена база (ОТПБ) и по-тясната ѝ интеграция с ЕОТИБ и пазара на отбранително оборудване в ЕС.

Ако страните членки (Съветът) на ЕС решат, част от неочакваните печалби, получени от централните депозитари на ценни книжа от блокирани руски държавни активи, биха могли да се използват за финансиране на подкрепа в рамките на предложената програма за Украйна и нейната отбранителна технологична и промишлена база. Решението може да бъде взето въз основа на предложението на върховния представител за външната политика.

Поради мащаба и усилията, необходими за осигуряване на отбранителна промишлена готовност в целия Съюз, настоящият бюджет на EDIP следва да се разглежда като мост към следващата МФР. Затова следващият бюджет на ЕС, обхващащ периода 2028-2034 г., трябва да да включва финансов пакет в областта на отбраната със съответните бюджети за правоприемниците както на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), така и на EDIP.

Какво е предвидено за Украйна

Комисията предлага украинската промишленост да може да участва в програмата на ЕС в подкрепа на отбранителната промишленост. По този начин предложената Програма позволява на Киев да участва в сътрудничеството в областта на съвместните обществени поръчки. Украинските отбранителни дружества ще бъдат подкрепяни при промишленото им разрастване и сътрудничество заедно с европейската отбранителна промишлена и технологична база.

За осигуряване на връзка между стартиращите предприятия и новаторите в Съюза и украинската промишленост и въоръжени сили, ЕС ще открие Служба за иновации в Киев.

Целите на десетилетието

Стратегията определя три показателя за следващото десетилетие за измерване на напредъка на държавите членки:

• Страните трябва да гарантират, че до 2030 г. стойността на търговията в областта на отбраната в рамките на ЕС ще представлява най-малко 35% от стойността на пазара на ЕС в областта на отбраната;

• Необходим е напредък към възлагане на обществени поръчки за най-малко 50% от своя бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната в рамките на ЕС до 2030 г. и 60% до 2035 г.;

• Държавите членки трябва да закупят най-малко 40% от отбранителното оборудване в дух на сътрудничество до 2030 г.