През януари 2024 г. промишленото производство отбеляза относително рязко понижение, докато строителство нарасна за втори пореден месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленото производство се сви през януари с 2,5% спрямо декември 2023 г., когато обаче отбеляза ръст от 4 на сто, отбелязва днес БНР.

Понижение с цели 10,7% отчита добивната промишленост, докато преработващата промишленост се сви с 2,5%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8 на сто.

Спрямо годината по-рано (януари 2023 г.) промишленото производство се свива със 7,5% след спад с 5,3% в края на миналата година, като най-солидно понижение с 10,4% отчита преработващата промишленост, докато добивната промишленост се сви с 8,2%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижи със 7,8 на сто.

Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през януари 2024 г. пък се повишава с 1% спрямо предходния месец, когато също нарасна с 0,3 на сто.

На годишна база строителната продукция през януари се повишава с 0,7% след стагнация през декември 2023 г. Това представлява първо нарастване на строителството спрямо година по-рано от март 2023 г. насам, припомня националното радио.

БВП - нагоре с 1,8 на сто през 2023 г.

Българската икономика се увеличава в реално изражения с 1,8% през 2023 г., което представлява забавяне на експанзията след икономически растеж с 3,9% през 2022 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт, базирани на сумарните тримесечни данни и цитирани днес също от БНР.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през 2023 г. достигна номинален стойностен обем от 183,7434 млрд. лева (93,947 млрд. евро). На човек от населението се падат 28 516 лв. от обема на показателя, или по 14 580 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 161,1947 млрд. лева, като реалният стойностен обем на показателя е с 0,8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2022 г., показват данните на НСИ.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през 2023 г. е 3,5%, което е намаление с 0,9 процентни пункта спрямо предишната година, докато индустриалният сектор създава 28,9% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 0,3 процентни пункта спрямо 2022 г., а секторът на услугите нараства до 67,6% при 67,0% през 2022 г.

В същото време икономиката на страната нараства през четвъртото тримесечие на 2023 г. с 0,5% спрямо третото тримесечие, когато се разшири с 0,4 на сто, като спрямо година по-рано БВП се повишава с 1,6% след растеж с 1,8% през третото тримесечие, показва неревизираната предварителна оценка на Националния статистически институт.

Крайното потребление през последното тримесечие на 2023 г. нараства с 0,8% спрямо предходните три месеца и с 2,6% спрямо края на 2022 г.

Износът на стоки през периода октомври - декември 2023 г. се повишава с 1,4% спрямо третото тримесечие, но намалява с 1,9% спрямо година по-рано, докато вносът в края на миналата година нараства с 4,1% на тримесечна база, но се свива с 4,4% на годишна база.