"Действително политическата обстановка е такава, че трудно можем да си представим следващите дни, какво да говорим за седмици и месеци. Но онова, което е много важно за нас като общество и като държава, е да не се отклоняваме от стратегическите приоритети пред нас. Реформата в правосъдието е такъв стратегически приоритет, може би от самото начало на т.нар. демократичен преход на страната."

Това каза министърът на правосъдието Атанас Славов днес, по време на форум по общественото обсъждане по новия проект за Закон за съдебната власт (ЗСВ). На съвместно събитие Министерството на правосъдието и Българският институт за правни инициативи (БИПИ) организират днес дебат по текстовете. В центъра на обсъждането са основните предлагани структурни и функционални реформи в съдебната власт.

Славов  напомни, че ангажиментът с реформата на съдебната система минава през трето поколение юристи през последните 30 г.

"Вярвам, че всеки от досегашните опити е имал за цел да достигне независимост на правосъдието и отчетност на прокуратурата. Надявам се след време нашият опит също да не е класифициран сред най-неуспешните опити, т.е. да са успели поне някои крачки напред.

Много ме радва, че през последните 2 месеца в МП работи изключително представителна работна група от близо 50 човека – магистрати, съсловни организации, граждански организации под ръководството на г-жа Юлия Ковачева, на която благодаря за професионализма, експертизата, съдийския разум и стоицизъм, за да се стигне до резултата."

Той нарече процеса по изработване на новия ЗСВ "изключително представителен и включващ, с подчертано конструктивно участие на всички членове на работната група". Министърът разкри, че спорове е имало, но накрая е доминирало съгласието, че е необходима стъпка напред.

"Много важно в подготвителния проект на законопроекта беше изготвянето на адекватна, пълна оценка на въздействието, в съкратени скорове. Предизвикателствата пред новата уредба са много, но подготвителният законодателен процес за мен беше включващ, легитимен и се надявам да доведе до добър резултат", каза Славов.

Прокурори: Професионалното мнение на прокурорите не се чува

Проектът за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) е колосално усилие. Той обаче не е перфектен, каза Сава Петров от Върховната касационна прокуратура, цитиран от БТА.

"Надявам се, че този проект на ЗСВ да е основа за надграждане и търсене на решения. Някои текстове търпят подобрения. Може да се търси повече по отношение на разпределение на правомощията във Върховната прокуратура.

Не се отчита особеното място на главния прокурор във ВКП. Той хем е неин ръководител, а от друга страна функциите му не са само представителни", каза Сава Петров. 

Законопроектът беше разработен от широк кръг организации, каза съдия Марио Димитров от ВАС. Според него на сайта за обществени консултации е качен текст, който има разлики с първоначално обсъжданите. Според него може да бъдат направени промени и в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Председателят на асоциацията на прокурорите Владимир Николов каза, че остава усещането, че професионалното мнение на прокурорите не се чува.

"Това, което беше направено в Конституцията по отношение на прокуратурата, едва ли беше най-доброто решение. Създаде се хибридно решение. Прокуратурата нито е в съдебната власт, нито е изпълнителната", смята Николов (представляваната от него организация обикновено подкрепя с пламенни писма, становища, декларации и др. всеки нов главен прокурор, б.р. на Клуб Z).

Министерство на правосъдието публикува вчера за обществено обсъждане новия проект на Закона за съдебната власт, с което започва официалната процедура преди внасянето му за обсъждане в Министерския съвет. Срокът за предоставяне на мнения, становища и препоръки е 20 дни.