През тази седмица справка от Министерството на правосъдието направи това, което не успя смесен състав от съдии на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). Справката от министерството установи обективната истина. На изборите за излъчване на девети състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) през юни 2022 г. се прокраднаха редица съмнения, които оставиха убеждението, че вотът е манипулиран. После това впечатление се потвърди по делото за обжалване на резултатите от самата експертиза. Обаче решението се размина с фактите по експертизата и мнението на експертите. Правото се размина с действителността.

Самото дело бе заведено от съдиите Владислава Цариградска, Татяна Жилова, Атанас Атанасов и Владимир Вълков. Цариградска продължи начинанието с още дела. Хубаво е имената на тези съдии да се споменават и помнят – те и други като тях плащат с кариерното си развитие и личния си дискомфорт, за да има съпротивителни сили в съдебната система.

Какво показва справката?

В деня на изборите – 25 и 26 юни 2022 г. (събота и неделя) – има подадени 200 гласа от сградата на ВАС в центъра на София. Обаче в сградата са влезли общо 28 души. Оттук насетне е въпрос на умение как Прокуратурата на Република България и редови прокурори няма да се самосезират по случая и как дори и да бъдат сезирани ще потушат следите и делото. Предстои да видим.

Решението на законово ниво

Противно на реда за упражняване на вота от всички български граждани на избори, изборите в съдебната власт не бива да бъдат подчинени на възможност за машинен вот.

Защо ли?

Към настоящия момент председателите на съдилищата заявяват по какъв начин ще гласуват редовите съдии – електронно или чрез хартиена бюлетина. Отново председателите валидират талоните за гласуване чрез електронната система, след което връчват талона на всеки съдия. „Добрата практика“ за безконфликтни отношения с председателя на съда, а впоследствие и с политически контролираните членове на съдебния съвет (множеството от тях) изисква да върнеш картончето на „шефа“. А той, като избран за административен ръководител, да прецени за кого да гласува от твое име и за твоя сметка. Явно някои председатели и това не са свършили, а просто са предали по веригата съответните картончета нататък. 

И така някой смел специалист е взел, че е гласувал със 172 картончета и в бързината ги е закачил на адреса на Върховния административен съд. Успокояващото в случая е, че не ги е закачил на някоя почивна станция я на ВАС, я на Прокуратурата – че и такива има – а те поне не са празни.

Да се върнем към решението

Просто е – провеждане на общите събрания за избор в един ден, в София, при гласуване с хартиена бюлетина. Скъпо, старомодно, но при минимален риск за податливите на внушения, не казваме на влияние и други стимули, съдии. Ако редови съдия е готов да си даде талончето за гласуване за членове на ВСС, то представяте ли си какви решения и присъди ще пише, ако пък нещо друго му се даде…

Разбира се, съвсем вероятно изборите за органа, който определя кои хора са годни за съдии и прокурори, съвсем не е риск за националната сигурност. Не е, остава ДАНС да го потвърди както състав от съдии от ВКС и ВАС потвърди липсата на нарушения в изборния процес за Висш съдебен съвет.

ИПИ