"Убийството на Мартин Божанов-,,Нотариуса“ свали завесата, прикриваща действал с години задкулисен механизъм за влияние върху политическите и съдебната власт, проникващ в адвокатурата, икономиката и медиите и насочен към злоупотреба с държавната власт..."

Това пишат днес в официална позиция от Асоциацията на прокурорите в България.

(Интересно е, че организацията пламенно подкрепяше с безброй свои изявления, позиции, отворени писма Иван Гешев още преди, по време на и след избора му. А нейните шефове традиционно влизат като членове на ВСС - за какъвто бе избран и настоящият Владимир Николов, б.р.).

Прокурорите се оплакват, че "почтените хора и съвестните професионалисти в отделните системи са принудени да понасят репутационните щети наред с непочтените" и дори откриват:

"Оповестените към момента факти дават достатъчно основание за извод, че организираната корупция застрашава правовия ред и обществената сигурност."

Те се надяват на съдействие от другите институции, както и - по традиция - се оплакват от "автоматично охулване на прокуратурата като универсално виновна". Напротив, имат силата и желанието да разследват:

"Убедено твърдим, че в българската прокуратура работят честни, съвестни и ерудирани професиоаналисти, като институцията разполага с необходимата подготовка, капацитет и нравствена устойчивост, за да установи цялата истина при обективно, всестранно, пълно и прозрачно разследване без излишно забавяне."

От АПБ ще защитават всеки прокурор срещу този "особено отблъскващ и изсмукващ ресурсите на нацията вид организирана престъпност, който краде бъдещето на децата ни".

В документа пише още:

"Колеги, колкото и много недостатъци да имат законите, с които работим, колкото и слаба подкрепа да получаваме от други институции и от обществото в този исторически момент, само ние имаме правомощията и върху нас тежи отговорността да преследваме за извършени престъпления.

Тази битка е наша. Нека я спечелим!"

Ето и пълния текст на позицията на АПБ:

П О З И Ц И Я

на Асоциацията на прокурорте в България

относно разкритията по случая „Мартин Божанов-Нотариуса“

Убийството на Мартин Божанов-,,Нотариуса“ свали завесата, прикриваща действал с години задкулисен механизъм за влияние върху политическите и съдебната власт, проникващ в адвокатурата, икономиката и медиите и насочен към злоупотреба с държавната власт и на обществените ресурси в частна полза. Този порочен процес нанася дългосрочни вреди на общественото доверие в държавата, медиите, професионални общности и бизнеса, в резултат на което  почтените хора  и съвестните професионалисти в отделните системи са принудени да понасят репутационните щети наред с непочтените.

Макар и все още в процес на изясняване, оповестените към момента факти дават достатъчно основание за извод, че организираната корупция застрашава правовия ред и обществената сигурност. Справянето с нея не е отговорност или в контрола само на една власт или институция, а изисква съвместни усилия.

Досегашните палеативни (всъщност пише се палиативни - б.р.) подходи борбата с подобни отблъскващи явления, които  се изчерпват с автоматично охулване на прокуратурата като универсално виновна по подразбиране, следва най- сетне да бъдат разобличени като непродуктивна, непрофесионална и непросветена форма на бягство от отговорност. Предварителното деклариране на недоверие в прокуратурата или в друга институция не само не е принципно и конструктивно, а допринася за неефективността на институционалния отпор срещу престъпността. Последната расте, докато институциите спорят коя е по- виновна в ситуация, в която отдавна няма невинни. Ето защо, категорично възразяваме и се противопоставяме на всички безпринципни опити за хвърляне на кал върху институцията, която работи в защита на обществения интерес и на непочтените атаки по отношение на цели прокуратури.

Убедено твърдим, че в българската прокуратура работят честни, съвестни и ерудирани професиоаналисти, като институцията разполага с необходимата подготовка, капацитет и нравствена устойчивост, за да установи цялата истина при обективно, всестранно, пълно и прозрачно разследване без излишно забавяне.

Апелираме към всички почтени граждани, държавни служители, включително народни представители, членове на правителството и органите на изпълнителната власт, магистрати и адвокати, да съдействат на прокуратурата при изпълнение на правомощията ѝ. Само задружното усилие, в което и другите държавни институции, професионални общности и гражданското общество добросъвестно се включат, би могло да очертае пропуските и да помогне да се изчистят отрицателните практики, а лицата, които ги допускат, да понесат отговорност.

Призоваваме българските прокурори да  упражняват смело и докрай своите законови правомощия, както в този казус, така и при всички други извършени престъпни прояви, за да дадем ясен и адекватен отговор като професионална общност на корупционните прояви и престъпните влияния върху държавата, на която служим.

Асоциацията на прокурорите в България застава зад всеки прокурор, който, облегнат на закона, брани българското общество и държава от този особено отблъскващ и изсмукващ ресурсите на нацията вид организирана престъпност, който краде бъдещето на децата ни.

Колеги, колкото и много недостатъци да имат законите, с които работим, колкото и слаба подкрепа да получаваме от други институции и от обществото в този исторически момент, само ние имаме правомощията и върху нас тежи отговорността да преследваме за извършени престъпления.

Тази битка е наша.

Нека я спечелим!