"Левски" дължи на Столичната община 2 097 638,97 лв. от данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци за пет години, личи от доклад, официално публикуван от Столичния общински съвет. От тях главницата възлиза на 1 369 519,58 лв., а останалото са лихви - 728 119,39 лв.

Сумата е натрупана от неплащане на въпросния местен данък и такса на стадион "Георги Аспарухов" в продължение на 5 години - от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. включително.

Клубът е поискал да му бъде позволено да плати борча с погасителен план за три години, като това официално ще бъде гласувано на заседанието на СОС в четвъртък.

А горното е необходимо, тъй като "Левски" е задлъжнял с над 100 000 лв. данък и над 30 хил. такса, така законът предвижда одобрение на погасителен план.

Докладът е подписан от Иван Василев, заместник-кмет направление "Финанси и здравоепазване" в СО. 

Той описва горното и посочва, че "ПФК "Левски" АД не разполага с налични парични средства, които могат да покрият горецитираното задължение еднократно, тъй като същевременно клубът има и други текущи ежемесечни задължения, неплащането на които може да доведе до затрудняване на дейността, касаеща неговото нормално функциониране, като с най-голям дял са задълженията към персонала, следвани от тези на доставчици на стоки и услуги, свързани с основната му дейност".

От това се стига до заключението, че "Левски" не може да погаси дълга наведнъж, като се добавя, че "затрудненията са временни и при разсрочване на задълженията ще успеят да се издължат и освен това да заплащат в срок текущите си задължения".

Следва пасаж, в който се цитира плословутия дълг на "Левски" към НАП - "сума в размер на 30% от всички негови плащания към контрагенти и се погасяват в срок всички текущи задължения, както и са погасени голяма част от просрочените задължения към други контрагенти, като част от тях са предоговорени и продължават да се изплащат в срок".

Докладът завършва с това, че "Левски" е приложил проект за погасителен план към общината за 3 години със съответната дата на падеж за всяка една от годините с начало 31 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

Всичко това е описано в проекта за решение на СОС. 

"При неизпълнение на падежа, съответно на две вноски съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата на даденото разрешение и в този случай чл. 169, ал. 2 от ДОПК не се прилага, съгласно чл.183, ал.4 от ДОПК", се казва още в документа.

Стадион "Георги Аспарухов" се води собственост Областната администрация на София, тоест - на държавата. През годините много се спекулираше (имаше и журналистически разследвания) дали "Левски" си плаща местните данъци и такси, държавата ли му ги плаща и т.н.

Любопитно е, че наскоро клубът внесе искане именно до Областната администрация и Министерството на младежта и спорта за стартиране на процедура по учредяване на безвъзмездно право на строеж и стопанисване на арената си. За целта бе създадено проектно дружество "Стадион Георги Аспарухов" ЕАД. 

Не става ясно от доклада, но до одита, установил въпросния дълг, може да се е стигнало именно заради въпросното заявление.

В сряда Наско Сираков и Даниел Боримиров ще дадат пресконференция по текущи въпроси. 

В последните месеци на "Герена" няколко пъти се похвалиха, че са в процес на погасяване на дълга към НАП. 

Към края на февруари бе заявено, че са изплатили 1,15 млн. лева към главницата. Остават обаче още близо 9 млн., около 4 млн. от които са лихви. "Левски" обеща, че до средата на април ще бъде нулирана поне главницата. Това явно става възможно покрай няколко изходящи трансфера, които "сините" направиха по-рано тази година.

Така вече няма да текат лихви, но трябва да се внесат и вече натрупаните.