• ЕС ще има правомощия да обяви регионална или общоевропейска криза на цените на електроенергията

• Уязвимите клиенти ще бъдат защитени от прекъсване на електроснабдяването им.

Това съдържа реформата на пазара на електроенергия в ЕС, приета днес от Европейския парламент на пленарна сесия в Брюксел.

Законодателството ще защити потребителите от нестабилни цени. Те ще имат право на достъп до договори с фиксирани или с динамични цени и ще получат важна информация за условията, които са избрали. Доставчиците няма да имат право едностранно да променят условията на договора.

Евродепутатите също така гарантират, че страните от ЕС могат да забранят на доставчиците да прекъсват доставките на електроенергия за уязвимите клиенти, включително по време на спорове.

Договори за разлика

Предвидени са т.нар. договори за разлика или еквивалентни схеми със същите ефекти, за да се насърчат инвестициите в енергия. В договорите за разлика публичният орган компенсира производителя на енергия, ако пазарните цени падат твърде рязко, но събира плащания от него, ако те са твърде високи. Използването на този вид договори ще бъде разрешено във всички инвестиции в ново производство на електроенергия, независимо дали от възобновяеми източници или от ядрена енергия.

Криза в цените на електроенергията

Определя се механизъм за обявяване на криза в цените на електроенергията. В ситуация на много високи цени и при определени условия ЕС може да обяви регионална или общоевропейска криза. Това ще позволи на държавите членки да предприемат временни мерки за определяне на цените на електроенергията за малките и средни предприятия (МСП) и енергоемките промишлени потребители.

Какво предстои

След одобрението на Парламента страните членки (Съветът) на ЕС трябва също така официално да приемат законодателството, за да стане то закон.