Общественият съвет към ЦИК препоръча всички дейности, свързани с подготовката на машинното гласуване, да се излъчват онлайн. Това се казва в становище на съвета.

Преди първия тур на последните меснти избори машинното гласуване бе елиминирано с аргументи, че са допуснати грешки при сертифицирането на машините. В момента има сериозни опасения, че подобна ситуация може да възникне на предстоящите избори 2 в 1 на 9 юни.

С промени в Изборния кодекс т.нар. Хартиена коалиция - ГЕРБ, БСП и ДПС, обезсмисли машинното гласуване и сведе машините до най-обикновено принтери, защото в края на изборния ден секционните комисии броят ръчно отпечатаните от машините бюлетини. Въпреки това машинното гласуване е важно, защото при него е невъзможно да има недействителни бюлетини. На първия тур на местните избори тези бюлетини бяха около 500 хил.

Сред препоръките на обществения съвет към ЦИК са достатъчно рано да се предадат необходимите елементи за удостоверяване на машините за гласуване на институциите, посочени в Изборния кодекс, като се излъчва онлайн не само довереното изграждане на софтуера за инсталиране, но и удостоверяването на съответствието.

От Обществения съвет към ЦИК предлагат онлайн излъчване да има и от помещенията, в които фирмата-изпълнител на дейностите по машинния вот инсталира софтуера, като се осигури непрекъснато присъствие на представители на ЦИК в процеса. Така ще се гарантира, че действията в склада за съхранение се извършват коректно.

Спешно, според Съвета, е решаването на проблема с диаметъра на шпатулите, на които се навива хартията на устройствата.

От ЦИК се иска и решение за единна спецификация на параваните, зад които се гласува с хартиени бюлетини, за да се предотврати използването на заснемаща техника или други манипулации, като например подмяна на бюлетина, внесена отвън.

За необходимост Съветът към ЦИК смята да се разработят нови образци на протоколи и изборни книжа, а те да се тестват от дългогодишни представители на секционните комисии.

За видеонаблюдението се предлага да има конкретни параметри на качеството на записите от излъчването, както и инструкция за поставянето на камерите в различните етапи на преброяването на бюлетините, както и обучение на секционните комисии, така че те да знаят коя бюлетина е действителна и недействителна, а планираната разяснителна кампания да постави акцент върху предимствата на гласуването с машини. Така същевременно да се обяснява на целеви групи кои са най-честите грешки при гласуването с хартиена бюлетина.

ЦИК приема документи на партите за вота 2 в 1

От днес Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г. Това сочи информация на сайта на ЦИК. 

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа на 24 април 2024 г. 

Към заявлението трябва да се представи и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията за съответния вид избор. В случаите, когато партия или коалиция заявява участие и в двата вида избори, може да представи един списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели - български граждани, които имат избирателни права да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.   

Всеки избирател може да участва само в един списък за съответния вид избор или само в един списък – общ за двата вида избори. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.

Регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис.