Комплекс от мерки предлага Софийската градска прокуратура във връзка с множеството случаи на тежки ПТП, предизвикани от водачи, употребили алкохол и/или наркотици и довели до телесни повреди или смърт.

В становището на Градската прокуратура са изброени както по-ясни за широката публика промени - в НК и НПК, така и в наредбата за вещите лица. Макар да не е "атрактивно" и леснообяснимо - твърде често при ПТП проблемите са заложени именно в експертизите, в бавенето им, липсата на достатъно вещи лица, квалификацията им, възнагражденията и т.н.

(Например идеите на бившия главен прокурор Иван Гешев включваха умопомрачителното - от гледна точка на правото, предложение за ПТП при определени обстоятелства да се дава доживотна присъда, б.р.).

Така СГП предлага например отнемането на свидетелството за правоуправление за известен период да стане задължително при причинена смърт (в момента това не е така - книжката си остава у водача след катастрофата, б.р.).

Предлага се при също такъв инцидент да се завиши "таванът" на максималния престой в ареста - в момента той е два месеца (колкото е на всички престъпления по непредпазлиост, каквито са ПТП), и да стане на осем месеца. Да могат веднага да се събират трафични данни на извършителя, макар че се касае за непредпазливо престъпление.

Предлага се и следното:

"Установяването на възможност за незабавно изземване на образци за сравнително изследване с цел установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства с последващ съдебен контрол."

Както е известно, това сега е огромен проблем, защото пияни и дрогирани "хитреци" масово отказват кръвно изследване, а за да се извърши принудително, трябва да се завърти сложна процедура през съда.

В съобщението на СГП се казва, че предложенията са изготвени на база анализ на делата за пътнотранспортни произшествия с причинена смърт или телесни повреди. Становище по предложенията вече е взело МВР, като Министерство на правосъдието е съдействало за събирането на становища.

Прокуратурата предвижда организиране на кръгла маса по поставените предложения.

Ето и оригиналното съобщение на пресслужбата на СГП:

Във връзка с множеството случаи на тежки пътно-транспортни произшествия (ПТП), предизвикани от водачи на моторни превозни средства (МПС), употребили алкохол и/или наркотични вещества и довели до телесни повреди или смърт, Софийска градска прокуратура (СГП) направи предложение за промени в приложимото законодателство.

Предложенията са изготвени на база анализ на делата за пътнотранспортни произшествия с причинена смърт или телесни повреди и са насочени към ускоряване и подобряване ефективността на разследванията на този вид престъпления.

Предложенията на СГП се отнасят до изменения в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 18 от 2023 г. (Наредбата). Обобщено, те се състоят в следното:

  • въвеждането на критерии за срочност за изготвяне на експертиза;
  • въвеждането на мерки, които да подпомогнат ефективната работа на вещите лица, на които са възложени експертизи чрез избягване пренатоварването им и увеличаване на броя им;
  • увеличаване на срока на максималната продължителност на мерките за неотклонение задържане под стража и домашен арест от два месеца на осем месеца при обвинение за непредпазливо престъпление, при които е причинена смърт и които са с изключително висока степен на обществена опасност;
  • въвеждането на задължителна мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите на причинена смърт;
  • установяването на възможност за незабавно изземване на образци за сравнително изследване с цел установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства с последващ съдебен контрол;
  • въвеждането на възможност за събиране на трафични данни от мобилните оператори при разследване на престъпления – включително извършени по непредпазливост, с които е причинена смърт.

Становище по отправените от СГП предложения до днес са взели Министерство на вътрешните работи, като Министерство на правосъдието е съдействало за събирането на становища. Очакваме такива и от други институции.

В тази връзка СГП предвижда организиране на кръгла маса по поставените предложения. За участие във форума ще бъдат поканени заинтересованите институции включително и представители на законодателната власт. Целта на дебата ще бъде обмен на мнения и дискусия по тях с оглед постигането на конкретни предложения за създаване на прецизна нормативна уредба, която да подпомогне ефективната борба с нарушенията на пътните правила и тежките последици от тях.