Въпреки всички положени усилия, ГЕРБ и ДПС не успяха да прокарат през президентското вето повторно закона за инвестициите, с който по втория начин - с преходни и заключителни разпоредби, без обсъждане, се премахваха екологичните защити за големи проекти като магистрали, ски писти и пр. До последно представителите на двете партньорски партии се бореха с аргументи като смърт по аутобаните, понеже пазим 50 поколения лалугери и таралежите, вълкът като безсмърния Дънкан Маклауд, зелен рекет от зеления октопод със зелени чорапи и как 15 проекта чакали в планините (разбирай - основно за сеч за ски писти) - и прочее състоятелни аргументи.

В крайна сметка при гласуване и прегласуване резултатът бе един и същ, само 99 гласа "за" закона за инвестициите (на ГЕРБ/ДПС) при нужни 121 за преодоляване на ветото, и 108 "против".

Вчера президентът Румен Радев наложи вето в Закона за насърчаване на инвестициите, които застрашаваха опазването на околната среда и създаваха риск за ощетяване на публичния интерес. За ново обсъждане бяха върнати разпоредбите, които съкращават времето на компетентните органи да се произнесат по въздействията на даден проект върху околната среда и въвеждат принцип на мълчаливо съгласие за неговото изпълнение. Оспорени бяха и ограничаването на възможностите за съдебен контрол, както и удължаването на валидността на определени решения, чийто срок изтича или вече е изтекъл.

Държавният глава оспори и създаването на предпоставки за придобиване на имущество, собственост на публични предприятия, което води до риск от ощетяване на обществения интерес.

Съгласно мотивите на президента още едно обсъждане в Народното събрание бе необходимо и защото тези промени, внесени между първо и второ четене в процедурата по приемане на закона, са гласувани без да е проведено обществено обсъждане, при липса на предварителна оценка на въздействието, както и на финансова обосновка.

Това изтъкна и депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов: че методиката на предложенията на ГЕРБ/ДПС е арогантна. 

"Да борим злоупотребата с права чрез ощетяване на природата и отказ от правосъдие е сбъркано", посочи Иванов по повод "аргументите" на Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Атанасов (ДПС), че имало вечно жалещ големите проекти "зеле октопод".

Законът на ГЕРБ/ДПС предвиждаше, според обобщението на "Зелени закони":

"1. Решенията за необходимостта от ОВОС и решенията по ОВОС да важат не 5, а 15 години: така те ще позволяват дори при променени параметри и нараснало застрояване даден проект да не бъде оценяван повторно и да се пренебрегне кумулативния ефект от множество разрешения в една територия.

2. Редица мащабни проекти да не подлежат на обжалване на втора съдебна инстанция – постулат, който трябваше да отпадне от 1 юли 2024 г., но сега депутатите се отмятат от думата си, дадена за тази мярка за прозрачност, която отложиха при последните промени в ЗООС през 2022 г. 

3. И двете предложени изменения представляват отслабване на степента на природозащита, което е в разрез с правото на Европейския съюз, което изисква нейното засилване (чл. 3, ал. 3 от Договора за Европейски Съюз (ДЕС) и чл. 191 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В противоречие с принципите на екологичното право под благовидния предлог за подобряване на административните процедури се предвижда одобряване на огромни по своя мащаб проекти с мълчаливо съгласие, тоест само с изтичане на някакъв срок и без никаква оценка от компетентния орган по околна среда.

4. Решения по ОВОС, които по действащия закон са загубили правно действие, да бъдат възкресени."