Европейската комисия поиска от платформата „Екс“ (бившата „Туитър“) повече подробности за намаляването на ресурсите за модериране на съдържанието и на дейностите в тази сфера.

Искането за получаване на информация е съгласно Акта за цифровите услуги (АЦУ).

Комисията иска също сведения за оценката на риска, извършена от „Екс“ за прилагането на инструментите на генеративния изкуствен интелект (ИИ) в ЕС, както и за други сфери, попадащи в обхвата на Акта.

По-специално Комисията иска от „Екс“ подробна информация и вътрешни документи за ресурсите на компания за модериране на съдържанието в светлината на последния доклад за прозрачността. Според този доклад платформата е съкратила почти 20 на сто от екипа на своите модератори на съдържание след предишния доклад, огласен през октомври 2023 г. Покритите от дейността официални езици на ЕС са намалени от 11 на 7.

ЕК иска и повече подробности за оценките на риска и ресурсите за смекчаване, свързани с ефекта на инструментите на генеративния ИИ върху изборните процеси, разпространението на незаконно съдържание и защитата на основните права.

В края на 2023 г. Брюксел откри формална процедура срещу притежаваната от Илон Мъск компания. Целта бе оценка дали „Екс“ е нарушила АЦУ в сфери, свързани с управлението на риска, модерирането на съдържанието,  прозрачността на рекламите и достъпа до данни за изследователите. 

От „Екс“ трябва да предоставят поисканата информация за ресурсите за модериране на съдържанието и за генеративния ИИ до 17 май, а по останалите въпроси – до 27 май.

Съгласно АЦУ Европейската комисия може да наложи глоби за невярна, непълна или подвеждаща информация, предоставена като отговор. А при липса на такъв ЕК може да реши да наложи периодично плащане на глоби.