"На пожар", в опит да тушира обявения за 20 май протест на 44 водещи университета у нас, служебният кабинет обяви изплащането на 39 милиона лева, които висшите училища трябваше да получат от 1 януари. Т.е. ще вземат парите си, но със задна дата. Що се отнася до предвиденото със закон увеличение на заплатите на академичния състав обаче, по схема, считано от 1 април, то хората на Димитър Главчев казват: "Пари няма. Такива не са предвидени в бюджета".

Както Клуб Z писа, днес Съветът на ректорите на висшите училища в България излезе с отворено писмо до президента, до служебния премиер, до министри, до българския еврокомисар, до омбудсмана (какъвто в момента нямаме, защото депутатите не благоволиха да изберат нов), до председатели на парламентарни комисии и до председателите на парламентарни групи с искането да се изпълнят ангажиментите по закона, като подчертават, че към момента има "мълчалив отказ  да се изпълнят задълженията по него и да се осигурят необходимите средства". Съгласно последните изменения в Закона за висшето образование средната брутна работна заплата за академичния състав в държавните висши училища трябва да е не по-малка от 180 на сто от средната брутна работна заплата за страната, а минималната основна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да не по-малка от 125%. През първото тримесечие на тази година средната работна заплата за страната достига 2198 лева, сочат данните на Националния статистически институт.

Законът обаче не се прилага и от "от седмици ректорските ръководства и Съветът на ректорите, който ги представлява, безуспешно се лутат в лабиринтите на бюрократичните вътрешни взаимоотношения на държавата, в опит да осигурят това, което самият закон гарантира", посочиха в отвореното си писмо от Съвета.

Часове по-късно от Министерския съвет обявиха, че отпускат "39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, считано от 1 януари 2024 година. Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се увеличи с 290 лв. – от 1810 лв. на 2100 лв. Повишението ще обхване 33 държавни висши училища с 2086 асистенти".

Тези средства обаче са разчетени със закона за държавния бюджет за 2024 г. Въпросът е какво се случва със заплатите, считано от 1 април.

"Общият финансов ресурс за реализиране на приетите от Народното събрание промени възлиза на около 184 млн. лв., което води до необходимост от осигуряване на значителен финансов ресурс от държавния бюджет, който не е предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

Единственият възможен източник за това е да бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на капиталовите разходи по централния бюджет, вкл. Инвестиционната програма за национални проекти, приета със Закона за държавния бюджет за 2024 година", твърдят от МС.

Отделно, необходимите средства в размер на 150 млн. лв. за компенсиране на държавните висши училища за намаления размер на приходите им в резултат от отпадането на таксите за обучение на студентите също не били предвидени в бюджета за годината "нито като разход, нито като намален приход". Последното е по повод една от гордостите на редовни кабинет - безплатното обучение за студенти.

А покрай отвореното писмо, президентът Румен Радев бързо покани Съвета на ректорите на среща.