Служебният кабинет на Димитър Главчев продължава с кадровите промени. Сменено е цялото ръководство на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Правителството прие Решение за определяне на нов състав на КЗП. Досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени, информира пресцентърът на Министерския съвет (МС) след днешното заседание.

Така с постовете си се разделят председателят Стоил Алипиев и членовете на КЗП Ангел Джалев и Константин Арабаджиев. Припомняме, че Комисията бе съпътствана от множество скандали през последните месеци. Имаше конфликт в самото ръководство – Джалев и Арабаджиев директно критикуваха председателя Алипиев, в т.ч. по време на изслушвания в ресорната парламентарна комисия. За разлика от Алипиев, и двамата подадоха оставки след призива на бившия министър Богдан Богданов. (За скандалите - виж долу).

Новото ръководство на КЗП е в състав: Мария Асенова Филипова – председател; Александър Ленков Колячев – член; Цветислава Захариева Лакова – член.

Мария Филипова тази седмица изненадващо подаде оставка като зам.-председател на Комисията по финансов надзор. Тя бе гласувана вчера от Народното събрание.

Филипова е считана за близка до бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, който е сред санкционираните за корупция от САЩ по закона „Магнитски“. Тя е бивша шефка на Държавната комисия по хазарта. Името й изплува по време на хазартните скандали около Васил Божков в края на третото правителство на Бойко Борисов. Мария Филипова дори свидетелствала пред прокуратурата, че Божков направил опит да я изнасили.

Тя е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност “Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите, съобщава пресцентърът на МС за нея. Има над 10 годишен опит в правната сфера. Работила е в Министерство на правосъдието, както и в дирекция „Правна“ на Министерство на финансите, в Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Била е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и председател на Държавна комисия по хазарта.

По повод последното: името на Филипова изплува и покрай SMS-ите, които Божков разпространи, като кореспонденцията е водил с лице, записано в телефона му като "Vladi Goranov". В едно от тях Vladi пише до бившия хазартен магнат, че "девойката" е получила от него "ценни указания". "Девойката" е Мария Филипова, предшественичка на Александър Георгиев, председател на ДКХ от 8.02.2018 г., към онзи момент зам.-председател на КФН - гласеше забележката на Божков към публикуваните съобщения през май 2020-а. "Ценните указания" - по Божков - е трябвало да са свързани с по-ниската такса за бизнеса му, която с години е плащал и е останала незабелязана от комисията по хазарта.

Останалите

Цветислава Лакова е юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право, право на индустриалната собственост, защита на авторски и сродни права и граждански процес.

Александър Колячев е икономист с повече от 10 годишен опит в пазарните проучвания, пазарното поведение на субектите, сливания и придобивания, секторни анализи и антитръстови случаи, както в конкурентни, така и в регулирани икономически сектори, съобщава пресцентърът на МС за това кои са останалите двама в ръководството на КЗП.

Защо служебният кабинет сменя ръководството на КЗП?

Относно работата на действащото към момента ръководство на КЗП в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132 бр. сигнали, насочени срещу дейността му, аргументират се от МС.

При извършените проверки от страна на Инспектората на МИИ е установено, че в голямата си част описаните твърдения в сигналите срещу КЗП отговарят на действителността. Установените от инспектората нарушения най-често се отнасят до неспазване на законоустановени срокове посочени в Закона за защита на потребителите, неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби. Системно неработеща електронна система/електронен портал за подаване на жалби, което е препятствало подаването на жалби и сигнали от потребители.

Установени са още нарушения, допуснати при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП, в т.ч. назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения (в нарушение на трудовото законодателство). Неправомерно сключени граждански договори, които представляват скрити трудови договори. Забавяне на изпълнението на дейности по приключване на административнонаказателно производство с произнасяне на административнонаказващия орган и допуснати процесуални нарушения при осъществяване на производствата. Липса на регламентация с вътрешни правила на осъществяването на контрола за нелоялни търговски практики и др.

Всичко това компрометира КЗП като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите, се посочва още в аргументите на правителството за смяната на ръководството на КЗП.

Предизвестено, но забавено

Че има проблеми в комисията, чието ръководство бе назначено при служебния кабинет на Румен Радев, пръв писа Клуб Z. Тогава служители изпратиха жалба до инспектората на ресорното министерство, както и до други институции, за това, че тя бива овладявана кадрово от Алипиев и приближените му. КЗП започна да се обезкървява и с напуснали служители. Инспекторатът започна проверка, в която впоследствие се включи и антикорупционната комисия по нареждане на прокуратурата. Паралелно се разви и сюжетът с оплакванията на вносител на известни протеинови барчета за тормоз, придружен с оплаквания и на големи търговски вериги, които предлагаха десерта.

Така Богданов поиска оставките на "комисионерите". Двамата членове ги дадоха, но не и председателят. Арабаджиев и Джалев изнесоха в публичното пространство и допълнителна информация за злоупотрени от страна на Алипиев. Заявката на бившия министър бе за смяна на състава на КЗП, като по информация на Клуб Z трябваше да я оглави единственият дългогодишен неин служител Арабаджиев. Редовното правителство обаче така и не пристъпи към решение.