Страните членки (Съветът) на ЕС санкционираха днес една медия и две свързани с нея лица заради пропаганда, насочена срещу гражданското общество в Съюза и съседните му страни.

Тази пропаганда е довела до грубо изкривяване и манипулиране на факти с цел оправдаване и подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Тези дейности са били насочени срещу европейски политически партии, най-вече в предизборни периоди, както и срещу гражданското общество, кандидатите за убежище, етническите малцинства в Русия, саксуалните малцинства и функционирането на демократичните институции в ЕС и неговите страни членки.

Съветът налага санкции срещу Voice of Europe („Гласът на Европа“ – онлайн медия, провеждаща систематични международни кампании за манипулация и изкривяване на фактите. Целта е дестабилизиране на Украйна, ЕС и неговите страни членки. Voice of Europe има уебсайт с профили, които го рекламират в социални мрежи като „Фейсбук“, „Екс“, Ютюб“ и „Телеграм“, като активно разпространяват дезинфолрмация, свързана с Украйна, и прокремълски фалшиви наративи за руската агресия срещу тази държава. Освен това сайтът е използван като оръдие за насочване на финансови ресурси за възнаграждаване на пропагандисти и за изграждане на мрежа за влияние над европейски политици.

Санкционирани са и двама души, свързани с Voice of Europe.

Артьом Марчевски е имал ключова роля за придобиването на медийния бранд Voice of Europe. Той е шеф в сянка на медията и в това си кацество е имал ключова роля в разпространението на съгласувана дезинформация и пристрастни наративи, целящи подкопаване на доверието и публичния образ на Украйна, както и на нейните усилия да се отбранява срещу руската агресия.

Виктор Медведчук е пропагандирал политики и дейности, насочени към сриване на доверието и легитимността на правителството в Киев. Той е тясно свързан с руския президент Владимир Путин. Чрез съдружниците си, сред които Артьом Марчевски, Медведчук контролирал украински медии и ги използвал за проруска пропаганда на територията на страната и извън нея.