Всяко трето престъпление у нас е пътнотранспортно, като нарастват случаите на шофиране в пияно състояние, след употреба на алкохол или на наркотици.

Това са част от заключенията в първото по рода си изследване, възложено от Съвета за криминологични изследвания към МП.

Както многократно Клуб Z писа, парадоксално - с науката криминология на практика никой у нас не се занимаваше цяло десетилетие. Така по време на мандата на министър Крум Зарков бе възстановен въпросният Съвет, като начин да се изследват процесите, които стоят зад дадени явления. 

Първата тема, с която се зае съветът, е наболялата тема за катастрофите и в резултат на това го има изследването „Тенденции и превенция на престъпленията по автомобилния транспорт (чл. 343-343г НК)“, изготвено от екип с ръководител доц. д-р Екатерина Салкова.

Ето и още от изводите: общият брой на престъпленията по пътя намалява, а засилването на наказателната репресия не решава нито един от проблемите с тях.

Това е първото завършено криминологично изследване след възобновяването на дейността на Съвета за криминологични изследвания като експертен консултативен орган за наказателната политика на държавата, припомнят днес от МП. На последното си заседание Съветът, председателстван от министъра на правосъдието Мария Павлова, прие окончателния доклад по него.

То проследява и анализира статистиката на престъпленията на пътя, законодателната рамка и нейните промени, съдебната практика, основните проблеми при прилагането на съответните норми на НК и НПК. Основният период на изследване е 2016-2021 г., сравнен с 2010-2015 г.

Увеличават се само пътнотранспортните престъпления, свързани с употреба на алкохол или наркотици, причините и условията за тях трябва да се разглеждат комплексно и да се работи най-вече по превенцията им, заяви доц. д-р Салкова.

И припомни препоръките на Световната здравна организация - системата винаги да отчита възможността за човешка грешка и да работи така, че да не се стига до тежки последици дори и при човешка грешка.

"Една трета от разгледаните от Върховния касационен съд дела за м.г. са класически престъпления на пътя", отчете съдия Красимир Шекерджиев от изследователския екип. Наказанията са основно лишаване от свобода, повечето от тях – условни."

Шекерджиев не скри разочарованието си, че докато са проучвали, обобщавали и анализирали данните, които могат да послужат за разумни законодателни инициативи, миналия август парламентът е променил НК и в частта за престъпленията на пътя, като ВКС намира измененията за противоконституционни.

(Става въпрос за доста спорните изменения от август 2023 г. - най-вече в частта с отнемането на автомобила или присъждане на равностойността му, ако не е твоя собственост, но си пил или дрогиран, както и ако превозваш мигранти. Общото събрание на наказателните съдии от ВКС вече ги "разкова" като противоконституционни и ги даде на КС - бел. ред на Клуб Z).

„Моля, използвайте нашия доклад по полезен начин!“, обърна се върховният съдия към Съвета.

Екатерина Салкова отчете наличието на сериозни затруднения с основни експертизи като автотехническите и токсикологичните. При първите проблемът е малкият брой вещи лица, които извършват качествени експертизи, при втория – дългото време за изследване на пробите.

Препоръката е да се засили капацитетът при експертизите.

(Както Клуб Z писа - след доста популистки предложения за промени в законодателството, неотдавна Софийската градска прокуратура предложи свой пакет от мерки, като там за пръв път се акцентираше основно върху огромния проблем с вещите лица и експертизите - бел. ред.)

Оказа се, че не достигат катаджии - дори в София

Обърнато бе внимание и на недостига на екипи на пътна полиция в София, които се занимават с автопроизшествията. Това води до забавяне и понякога до изкривяване на закона, каза съдия Шекерджиев, цитиран от МП.

Министър Мария Павлова благодари на екипа за професионално свършената работа, а резултатите от изследването ще бъдат представени и обсъдени публично.

На последното заседание на Съвета бяха изслушани и ръководителите на другите два екипа – доц. д-р  Светлин Антонов по изследването „Тенденции и превенция на престъпленията по чл. 279, 280, 281 НК (незаконното преминаване и превеждане през границата, както и незаконното подпомагане на чужденци да пребивават и преминават в страната в нарушение на закона)“  и доц. д-р Нина Белова по  „Тенденция и превенция на трафика на хора“. Техните доклади ще бъдат готови до края на годината.