ЕС ще забрани услугите, свързани с прехвърлянето на руски втечнен природен газ на територията си с цел транспортиране към трети страни.

Това се съдържа в 14-ия пакет санкции срещу Русия, одобрен днес от страните членки (Съвета). Той бе приет заради продължаващата война в Украйна. В него са включени допълнителни 69 лица и 47 дружества от Русия.

За първи път са наложени санкции срещу руския газов сектор.

Намерението на ЕС е да гарантира, че неговите пристанища няма да бъдат използвани за прехвърляне на втечнен газ от Русия към трети страни. По този начин ще бъдат намалени значително приходите на Кремъл от продажбата и превоза на този вид газ.

Забраната важи за прехвърляне на товар от един към друг кораб или от кораби към брега, както и на пренатоварването. Тя не засяга вноса, а единствено реекспорта към трети страни през ЕС.

Прилагането на това решение ще бъде наблюдавано от Европейската комисия. При необходимост тя може да предложи мерки за смекчаване на ефекта.

Освен това ЕС ще забрани нови инвестиции, както и снабдяването със стоки, технологии и услуги за завършването на разработвани проекти, свързани с втечнения природен газ, като тези в Мурманск и Арктика. На терминали в ЕС, които не са свързани със системите за природен газ, се въвеждат ограничения за вноса на руски втечнен газ.

Мерки против заобикалянето на санкциите

ЕС пуска в действие допълнителни инструменти срещу заобикалянето на санкциите.

От компаниите майки в ЕС ще се изисква да гарантират, че техните клонове в трети страни не участват в никакви действия, водещи до резултат, който санкциите целят да предотвратят.

С цел борба с реекспорта на предмети, открити на бойното поле в Украйна или от критично значение за руските военни системи, операторите н ЕС, продаващи такива стоки на трети страни, ще трябва да прилагат механизми за надлежна проверка, способни да откриват, оценяват и смекчават рисковете от реекспорт към Русия.

Операторите от ЕС, които извършват трансфер на индустриално ноухау за производството на предмети за бойни стоки към търговски партньори в трети страни, ще трябва да включват в договорите си допълнителни клаузи. Те трябва да гарантират, че такова ноухау няма да бъде използвано за стоки, предназначени за Русия.

Финанси

Съветът реши да забрани използването на СПФС – Системата за предаване на финансови съобщения, разработена от руската Централна банка (Центробанк) за неутрализиране на ефекта от ограничителните мерки. На дружествата от ЕС, действащи извън Русия, ще бъде забранено да се включват към СПФС или еквивалентни услуги за финансови съобщения.

Операторите в ЕС ще получат забрана да извършват транзакции с посочени в специален списък дружества, използващи СФПС извън Русия.

Страните членки въвеждат и забрана за транзакции с базирани извън ЕС кредитни и финансови институции и с доставчиците на услуги с криптовалута. Това ще става в случаи, когато тези дружества осигуряват транзакции, подкрепящи руската отбранително-промишлена база чрез износа, доставките, продажбата, трансфера или превоза към Русия на стоки и технологии с двойна употреба, чувствителни и бойни стоки, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Финансиране на политически партии и други организации

На политически партии и фондации, НПО, включително мозъчни тръстове, или доставчици на медийни услуги, вече няма да бъде позволено да приемат финансиране, идващо от руската държава и нейните пълномощници. 

Съгласно Хартата за основните права приетите днес мерки няма да попречат на доставчиците на медийни услуги и служителите им да извършват други дейности в ЕС като изследвания и интервюта.

Транспорт

За първи път ЕС приема мярка, насочена срещу специфични плавателни съдове, подпомагащи руската война срещу Украйна. Те ще подлежат на забрана за влизане в пристанищата на Съюза и няма да бъдат обслужвани. Тези съдове могат да бъдат обозначени по различни причини като превоз на военно оборудване за Русия, на откраднато украинско зърно и за това, че подпомагат развитието на руския енергиен сектор, например чрез превоза на втечнен природен газ. Мярката е насочена и срещу т.нар. сенчест флот на Путин. Той заобикаля спазването на ценовия таван за руския петрол чрез измамни практики на превоз чрез пълно пренебрежение към международните стандарти. Обект на мерките са 27 съда.

Съветът взе и други решения с цел предотвратяване на заобикалянето на санкциите.

Разширява се забраната за кацане, излитане или прелитане над територията на ЕС. Тя ще се отнася и за всеки самолет, използван за извънреден полет и за който руско физическо или юридическо лице, дружество или орган е в позиция да реши къде и кога да кацне или излети, за да достигне например до някой курорт или място за бизнес среща. Операторите трябва да осигурят всяка информация, поискана от националните компетентни органи в страните членки за такива полети, включително за собствеността и възможните пътници на борда.

Разширява се забраната за превоз на стоки по суша в рамките на ЕС, включително за транзит. Тя ще засяга оператори в ЕС, ако руско физическо или юридическо лице притежава 25 на сто или по-голям дял от него.

Контрол върху вноса и износа

61 дружества са добавени към списъка на тези, които пряко подкрепят руския военно-промишлен комплекс във войната срещу Украйна. Те ще подлежат на по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба, както и такива, които могат да подпомогнат за технологичното укрепване на руския сектор на отбраната и сигурността. Някои от тези дружества са базирани в трети страни – Китай, Казахстан, Киргизстан, Турция и ОАЕ. Те участват в заобикалянето на търговските ограничения и в закупуването на чувствителни елементи, използвани например при производството на дронове, или осигуряват материална подкрепа за руските военни действия.

Страните членки разширяват списъка на забранени стоки, които могат да помогнат за технологичното укрепване на руския сектор на отбраната и сигурността чрез някои машинни части или определени вседеходи.

ЕС въвежда и допълнителни ограничения върху износа на стоки, които помагат най-вече за засилването на руския индустриален капацитет – химикали, включително манганова руда, редкоземни метали, пластмаса, екскаватори, монитори и електрическо оборудване. Ще бъдат допълнително ограничени и вносът на хелий от Русия, който е източник на значителни приходи за режима.

Защита на европейските оператори

14-ият пакет им позволява на поискат компенсации за щети, причинени от руски компании заради прилагането на санкциите и отнемането на имущество.

Други мерки

Ще бъдат наложени ограничения върху приемането на молби за регистрация в ЕС на определени права върху интелектуалната собственост от руски граждани и компании. Целта е компенсация за действията на руските правителство и съдилища, лишаващи незаконно притежателите от ЕС на права върху интелектуалната собственост от защита в Русия.

Ще бъдат забранени закупуването, вносът, трансферът или износът на предмети на украинската културна собственост и други предмети от археологично, историческо, културно, рядко научно и религиозно значение. Това ще става тогава, когато има основателни причини за подозрение, че те са изнесени незаконно от Украйна.

Лагерът „Артек“ е сред санкционираните

Световно известният детски лагер „Артек“, където много български пионери са почивали, а още повече на брой са мечтали да почиват, е сред санкционираните от ЕС образувания.

Той е под контрола на Министерството на образованието на Русия от незаконното анексиране на Крим и град Севастопол през 2014 г. насам. От началото на руската агресия през 2022 г. ведомството организира лагери за деца от Украйна, включително от окупираните Херсонска, Донецка, Луганска и Запорожка области. В тези лагери децата подготвят помощни материали за руските войници, участващи във войната.

В някои случаи на украинските деца не им се разрешава да се завърнат у дома си и те биват принуждавани да демонстрират подкрепа за Русия. Следователно според ЕС „Артек“ оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.