Строителството в България продължава да се увеличава, като през май е регистриран ръст с 4,5 % на годишна база и 1,1 на сто повишение спрямо предишния месец, според данни на Националния статистически институт (НСИ).

През май е отчетено увеличение на годишна база на продукцията при специализираните строителни дейности с 10,7 %, на строителството на съоръжения с 3,5 на сто, докато продукцията от сградно строителство остава непроменена. На месечна база специализираните строителни дейности нарастват с 2,6 %, продукцията от сградно строителство - с 0,6 на сто, а при строителството на съоръжения се наблюдава ръст от 0,1 на сто.

България е и страната от ЕС, в която е регистрирано най-голямо поскъпване на имотите за първото тримесечие на годината, отчете миналата седмица Евростат. При среден ръст от 1.3 % за 27-те страни членки, в България е отчетено увеличение на цените от средно 7,1 на сто. На второ и трето място по този показател се нареждат Унгария с ръст от 5,1 % и Полша с + 4,3 на сто. 

На този фон през май жилищното кредитиране също се е увеличило с 24,4 % на годишна база, става ясно от статистиката на БНБ. Това е най-сериозният месечен ръст за тази година. През април заемите, обезпечени с недвижим имот, са нараснали с 23,9 %, през предишния месец - с 20,5 %, а през януари и февруари ръстът им е бил съответно с 16,5 % и със 17,9 на сто.

Отпуснатите жилищни кредити към края на май 2024 г. са били на стойност 21 млрд. и 805 млн. лева.

Годишната статистика също показва траен ръст на банковото кредитиране в този пазарен сегмент. През 2023 г. жилищните заеми нараснаха с 19,9 %, през 2022 г. - с 16,1 %, а през 2021 г. и 2020 г. увеличението им беше съответно 15 % и 10,1 на сто.