Европейската гранична агенция "Фронтекс" да прерасне в европейски корпус за охрана на сухопътните и морските граници на съюза, който разполага с постоянен личен състав от 1 500 до 2 000 души и е на пряко подчинение на Европейската комисия.

Това се очаква да предложи тя днес след обяд като поредна стъпка в борба с миграционната криза.

В сегашния си вид "Фронтекс" разчита на кадри и материални ресурси, които държавите-членки му предоставят доброволно. Освен това агенцията няма оперативни правомощия.

Предложението на Комисията, което заместник-председателят ѝ Франс Тимерманс и комисарят по миграцията и убежището Димитрис Аврамопулос, се очаква да представят в Европейския парламент в Страсбург, има в основата си френска идея.

Тя е "Фронтекс" да бъде засилена финансово и кадрово и да разполага с постоянен личен състав, който да бъде изпращан в критичните точки по външните граници на ЕС, след консултация със съответните национални власти.

Сега охраната на границите е изцяло национална отговорност. От това следва, че страни, които не се справят сами с нея, създават миграционен проблем за останалите и заплаха за свободата на движение в ЕС.

Няколко държави – Австрия, Германия, Дания, Словения, Унгария, Франция, Швеция -  от европейската зона без граничен контрол, известна като Шенген, върнаха граничния контрол, заради стотиците хиляди мигранти влязли незаконно в ЕС през Италия и Гърция.

За възстановяването на контрола цитираните държани се позоваха на клаузи за извънредни обстоятелства в Шенгенския граничен кодекс.

Тези мерки засягат основата на ЕС – премахването на границите между членките му – и оттук застрашават бъдещено му като политически проект. Няколко срещи не върха на ЕС посветени на миграцията тази година подчертаха като приоритет охраната на външните граници.

ЕС не може да я гарантира, когато тя изцяло е в ръцете на отделни правителства. Проектът на Комисията означава, че страните-членки са поканени да отстъпят още част от националния суверенитет. Това вещае трудни дебати в законодателните органи на ЕС – Съвета на министрите и Европейския парламент.