Първа инвестиционна банка след постигнато съгласие с дружествата "Елтрейд къмпани" и "Феросплавен завод", придоби активите на бившия комбинат "Кремиковци", съобщи банката, която през 2011 г. отпусна кредит от 316 млн. лв. за тяхното изкупуване на търг, организиран от синдика на фалиралото предприятие.

Поради световната икономическа и финансова криза, индустриалното производство се сви в пъти и цените на стоманената продукция на световните пазари паднаха на рекордно ниски нива. Това доведе до промяна на стратегията на инвеститорите, което отложи инвестиционните им намерения за покупка на активите, казват от ПИБ, като допълват, че дружествата до момента на придобиване са погасявали редовно задълженията си от развиваните от тях дейности – продажба на непроизводствени активи, транспортни и ЖП услуги, добив на скрап и инертни материали, пренос на електроенергия.

Банката смята да продаде активите на стратегически инвеститор, като до тогава за тях ще се грижи дъщерната ѝ фирма "АМС Имоти" ЕООД.

През годините са направени инвестиции в рехабилитацията на мощностите за производство на стомана и електроенергия. Прекратени са работата на доменните пещи и коксохимическото производство, като мощностите им са демонтирани и продадени, съобщава новият собственик.