България е сред петте страни-членки на Европейския съюз с най-много регистрирани жертви на трафик на хора през 2013 и 2014 година, съобщава доклад, който Европейската комисия публикува днес. Останалите четири държави от тази категория са Румъния, Унгария, Полша и Холандия.

Регистрираните жертви на човешки трафик в ЕС през този период са 15 846. 

"Имаме обосновани опасения, че действителният и брой е много по-голям", каза еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-широко разпространената форма (67 на сто от регистрираните жертви). Следва го трафикът с цел трудова експлоатация (21 на сто от регистрираните жертви). Над три четвърти от тях са жени (76 на сто), а 15 на сто са деца.

Очаквайте подробности.