Европейският съюз ще започне най-късно през септември работа по съставянето на черен списък на офшорните зони, които отказват да сътрудничат с данъчните власти на неговите държави-членки и ще ги заплаши със "защитни мерки", ако не станат по-прозрачни.

 Това решиха днес финансовите министри на 28-те след обсъждане на законодателни предложения на Комисията против избягването на данъци.

"Съветът се споразумя за установяването от Съвета на списък на ЕС от несътрудничещи юрисдикции в трети страни и да проучи координирани защитни мерки на ниво ЕС, без да се накърняват компетенциите на държавите-членки", се казва в заключителния документ от срещата. "Решава, че критериите за прозрачност за съставяне на списък на несътрудничещите юрисдикции трябва да съответства на международно установените стандарти за прозрачнот и обмен на информация за данъчни цели". 

ЕС досега няма единен черен списък на отказващите да сътрудничат офшорки. Европейската комисия предложи своя версия, но не всички страни-членки я приеха. Някои от тях имат свои списъци, в които броят на такива юрисдикции стига до 85. 

Комисията излезе с инициативата за общ европейски списък след разкритията на Международния консорциум за разследваща журналистика за т.нар. "Досиета Панама". Тя е част от поредица законодателни предложения против укриването на доходи и неплащането на данъци вътре в ЕС.

Панама е една от държавите, които отказват да обменят информация за данъчни цели с европейските правителства.

Според днешните решения на министрите ЕС трябва да е готов най-късно догодина с критериите за вкарване на държава в европейския черен списък както и с предложенията за санкции срещу тях. Те могат да бъдат както данъчни така и неданъчни, се казва в заключенията.