Комитет от експерти от държавите членки ще гласува на 6 юни дали да продължи разрешението активното вещество глифозат, за което съществуват съмнения, че предизвиква рак, да бъде използвано в хербицидите в Европейския съюз, съобщи днес Европейската комисия.

Сегашното разрешително за използване на глифозат в ЕС изтича на 1 юли, но комитетът не събира необходимото квалифицирано мнозинство, за да вземе положително или отрицателно решение, каза еврокомисарят по здравеопазването Витенис Андриукайтис.

"Нашите предложения и решения за глифозата се основаваха на оценката извършена от Европейската агенция за безопасност на храните и преди нея - от Германския федерален институт за оценка на риска. И двете заключиха, че глифозатът не е вероятно да бъде канцерогенен", каза Андриукайтис.

"От миналата есен моите служби обсъждат с държавите-членки най-добрия път напред за подновяване (на разрешението) за глифозата в експертния комитет. Целяхме решение, което събира най-широката възможна подкрепа от държавите-членки", добави той. "Досега, макар мнозинство от държавите членки да са за подновяването, не беше постигнато квалифицирано мнозинство въпреки усилията на Комисията да откликне на молбите и безпокойствата на някои национални правителства както и от Европейския парламент (който се обяви в полза на седемгодишно подновяване)".

Ако комитетът не събере мнозинството за решение, то ще трябва да бъде взето от Комисията. Междувременно тя е поискала още едно експертно становище от европейската агенция по химикалите. 

Ако разрешителното  за глифозата не бъде подновено, тогава всички страни-членки ще са длъжни да забранят препарати за растителна защита с него. Ако обаче то бъде продължено, всяка от 28-те държави в ЕС, ще може да реши самостоятелно дали да продължава да допуска тези препарати на пазара си или да ги забрани.

"Тогава ще зависи от държавите-членки далида разрешат крайните продукти (самите хербициди или пестиди) на тихните пазари. Европейското одобрение за активно вещество значи само, че държавите-членки могат да разрешават продукти за растителна защита на своя територия, но не са длъжни да го правят", каза Андриукайтис. "Държавите-членки, които желаят да не използат препарати базирани на глифозат, имат възможност да ограничат тяхната употреба".

Независимо какво ще е крайното решение, Комисията подготвя и друго - с което да препоръча на националните власти да "минимизират" използването на глифозат на публични площи, каза комисарят.