Article_top

Веселин Желев

Европейската комисия днес се обяви в подкрепа на т.нар. "икономика на сътрудничеството", пример за която е платформата за споделени пътувания "Юбер". Тя посъветва държавите-членки да не я забраняват, нито да ѝ пречат с прекалена регулация.

Комисията публикува насоки за страните членки, за да се подпомогне балансираното развитие на този вид иновативна икономика, в която дигиталните технологии позволяват на милиони потребители да споделят и да използват по-рационално ресурси, с които разполагат.

Брюксел обосновава необходимостта от насоките с различните по вид и сила регулации, които различните държави в ЕС прилагат спрямо икономиката на споделянето.

"Следващото икономическо чудо в Европа може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд“, каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен.

"Икономиката на споделянето дава възможности на потребителите, предприемачите и предприятията, при условие че се възползваме правилно от нея", добави Елжбета Бенковска, комисарка по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия.

"Ако допуснем нашият вътрешен пазар да бъде фрагментиран по национални или местни граници, Европа като цяло рискува да се окаже в губеща позиция", добави тя. "Приканваме страните членки да преразгледат разпоредбите си в светлината на тези насоки и сме готови да ги подкрепим в този процес“.

През юли 2015 година българската Комисия за защита на конкуренцията забрани дейността на "Юбер" в България и глоби дружеството 100 000 лева по оплакване на местни таксиметрови компании. През септември Върховният административен съд потвърди решението ѝ.

Не е ясно доколко тези актове на българските власти в съответствие с европейската директива за електронната търговияспоред която пред дигиталните платформи не могат да се поставят условия за достъп до пазара. "Юбер" твърди, че са дигитална платформа, защото не притежава автомобили, нито шофьорите им са негови служители. Българските власти го третират като транспортна фирма.

Услуги на Юбер са забранени във Франция, Германия, Италия и Испания. Срещу фирмата се водят десетки дела, включително колективен иск в Калифорния, където тя е основана.

Това обаче не ѝ пречи да е една от най-бързо растящите транснационални корпорация. Вчера "Ню Йорк таймс" съобщи, че Саудитска Арабия инвестира 3,5 милиарда долара в "Юбер", което е световен рекорд за една-единствена фирма. Компанията в момента струва 62,5 милиарда долара, предаде изданието.

 От правилната страна на историята

Европа трябва да застане "от правилната страна на историята" в отношението си към иновацията, заяви Катайнен.

"Някой хора казват , че срещаме предизвикателства с икономиката на споделянето, аз казвам, че срещаме възможности", каза той. "Въпросът е дали Европа е място където насърчаваме нови бизнес модели... Има риск от нов тип протекционизъм на съществуващите бизнес модели срещу новите".

Катайнен посочи, че не става дума просто за замяна на доставчици на услуги, а за явление много по-широко от няколко компании. Миналата година колаборативната икономика в Европа е произвела 25 милиарда евро. 

"Дигитализацията създава възможност за нови бизнес модели и позволи на хората да споделят своите активи", каза той. "Тези, които правят политиките, трябва да се замислят дали да променим нашите закони и регулации, за да позволим развитието на новите бизнес модели".

При условие, че потребителите са защитени, всички плащат дължимите данъци на равна основа и въпросите с със социалната отговорност са решени, икономиката на сътрудничеството може да помогне за по устойчиво развитие, да създаде ново търсене и заетост, добави той. 
 
Грижата на Комисията е да не допусне единният пазар на ЕС да бъде фрагментиран от 28 национални набора от правила за икономиката на споделянето, каза Катайнен. 
 
"Икономиката на споделянето е възможност, а не заплаха. В едни страни тя е под пълна забрана, в други е разрешена, това не е единен пазар", каза Бенковска.

"Не предлагаме нов закон, а предлагаме как да четем съществуващия", поясни тя, цитирайки няколко директиви, които обхващат дейността на платформите за споделяне.маме инструмент да проверим кой е прав и след това да продължим с налагане на европейското законодателство... Ще се преценява поотделно за всеки отделен случай".

Публикуваните днес насоки дават на властите критерии, с които да съобразят начина на третиране на формите на нова икономика. В случай на свръхрегулация, властите се излагат на европейска процедура за нарушение в съответствие със съществуващите директиви. 

Не с бухалката!

Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи, само когато това е абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните цели от обществен интерес, пише Комисията в насоките. 

Тя подчертава, че абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само като посредници между потребителите и лицата, предлагащи реалната услуга - например услуга в областта на транспорта или настаняването. 

Държавите членки трябва също така да правят разлика между отделни граждани, които предоставят услуги в отделни случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на равнището на активност, се казва в съобщението.

Какво още може и не може

Платформите за сътрудничество трябва да бъдат освободени от отговорност за информацията, която публикуват на тях лицата предлагащи услуги, казва още в насоките си Комисията. Според тях обаче тези платформи трябва да носят отговорност за услугите, предоставяни от самите тях, като например платежни услуги.

Страните членки трябва да гарантират, че потребителите имат високо равнище на защита от нелоялни търговски практики, но в същото време да не налагат непропорционални задължения на физически лица, които предоставят услуги само в отделни случаи. 

Дали лице, работещо с платформа за сътрудничество, има с нея трудово правоотношение, решават властите на отделните държави членки. Трудовото право, социалните стандарти са в тяхното поле на компетентност, но могат да бъдат допълвани и с практиката на Съда на ЕС. Комисията предлага три критерия за това дали наистина има трудово правоотношение: дали доставчикът на услуга е подчинен на платформата, дали тя му дава задължителни указания и разпореждания; дали е зает редовно и на пълно работно време с опосредстваните от нея услуги; дали получава заплата срещу тях. Той следва да бъде смятан за работник с трудово правоотношение, ако и трите условия са изпълнени.

Доставчиците на услуги и платформите в икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като всички други участници в нея - върху общия доход, върху корпоративните приходи и върху добавена стойност. Указанията призовават държавите да опростяват и разясняват прилагането на данъчните правила, платформите - да сътрудничат на националните органи за регистриране на икономическата активност и улесняване на събирането на данъци.

Експерти на Комисият посочиха като примери за добри практики Финландия и Естония, където властите поощряват развитието на икономиката на споделянето и приспособяват традиционната регулация към нея. Финландия например е въвела праг на дохода от този тип услуги, над който извършващият ги трябва да има лиценз.
 

 

 
Снимка БГНЕС

Европейската комисия днес се обяви в подкрепа на т.нар. "икономика на сътрудничеството", пример за която е платформата за споделени пътувания "Юбер". Тя посъветва държавите-членки да не я забраняват, нито да ѝ пречат с прекалена регулация.

Комисията публикува насоки за страните членки, за да се подпомогне балансираното развитие на този вид иновативна икономика, в която дигиталните технологии позволяват на милиони потребители да споделят и да използват по-рационално ресурси, с които разполагат.

Брюксел обосновава необходимостта от насоките с различните по вид и сила регулации, които различните държави в ЕС прилагат спрямо икономиката на споделянето.

"Следващото икономическо чудо в Европа може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд“, каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен.

"Икономиката на споделянето дава възможности на потребителите, предприемачите и предприятията, при условие че се възползваме правилно от нея", добави Елжбета Бенковска, комисарка по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия.

"Ако допуснем нашият вътрешен пазар да бъде фрагментиран по национални или местни граници, Европа като цяло рискува да се окаже в губеща позиция", добави тя. "Приканваме страните членки да преразгледат разпоредбите си в светлината на тези насоки и сме готови да ги подкрепим в този процес“.

През юли 2015 година българската Комисия за защита на конкуренцията забрани дейността на "Юбер" в България и глоби дружеството 100 000 лева по оплакване на местни таксиметрови компании. През септември Върховният административен съд потвърди решението ѝ.

Не е ясно доколко тези актове на българските власти в съответствие с европейската директива за електронната търговияспоред която пред дигиталните платформи не могат да се поставят условия за достъп до пазара. "Юбер" твърди, че са дигитална платформа, защото не притежава автомобили, нито шофьорите им са негови служители. Българските власти го третират като транспортна фирма.

Услуги на Юбер са забранени във Франция, Германия, Италия и Испания. Срещу фирмата се водят десетки дела, включително колективен иск в Калифорния, където тя е основана.

Това обаче не ѝ пречи да е една от най-бързо растящите транснационални корпорация. Вчера "Ню Йорк таймс" съобщи, че Саудитска Арабия инвестира 3,5 милиарда долара в "Юбер", което е световен рекорд за една-единствена фирма. Компанията в момента струва 62,5 милиарда долара, предаде изданието.

 От правилната страна на историята

Европа трябва да застане "от правилната страна на историята" в отношението си към иновацията, заяви Катайнен.

"Някой хора казват , че срещаме предизвикателства с икономиката на споделянето, аз казвам, че срещаме възможности", каза той. "Въпросът е дали Европа е място където насърчаваме нови бизнес модели... Има риск от нов тип протекционизъм на съществуващите бизнес модели срещу новите".

Катайнен посочи, че не става дума просто за замяна на доставчици на услуги, а за явление много по-широко от няколко компании. Миналата година колаборативната икономика в Европа е произвела 25 милиарда евро. 

"Дигитализацията създава възможност за нови бизнес модели и позволи на хората да споделят своите активи", каза той. "Тези, които правят политиките, трябва да се замислят дали да променим нашите закони и регулации, за да позволим развитието на новите бизнес модели".

При условие, че потребителите са защитени, всички плащат дължимите данъци на равна основа и въпросите с със социалната отговорност са решени, икономиката на сътрудничеството може да помогне за по устойчиво развитие, да създаде ново търсене и заетост, добави той. 
 
Грижата на Комисията е да не допусне единният пазар на ЕС да бъде фрагментиран от 28 национални набора от правила за икономиката на споделянето, каза Катайнен. 
 
"Икономиката на споделянето е възможност, а не заплаха. В едни страни тя е под пълна забрана, в други е разрешена, това не е единен пазар", каза Бенковска.

"Не предлагаме нов закон, а предлагаме как да четем съществуващия", поясни тя, цитирайки няколко директиви, които обхващат дейността на платформите за споделяне.маме инструмент да проверим кой е прав и след това да продължим с налагане на европейското законодателство... Ще се преценява поотделно за всеки отделен случай".

Публикуваните днес насоки дават на властите критерии, с които да съобразят начина на третиране на формите на нова икономика. В случай на свръхрегулация, властите се излагат на европейска процедура за нарушение в съответствие със съществуващите директиви. 

Не с бухалката!

Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи, само когато това е абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните цели от обществен интерес, пише Комисията в насоките. 

Тя подчертава, че абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само като посредници между потребителите и лицата, предлагащи реалната услуга - например услуга в областта на транспорта или настаняването. 

Държавите членки трябва също така да правят разлика между отделни граждани, които предоставят услуги в отделни случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на равнището на активност, се казва в съобщението.

Какво още може и не може

Платформите за сътрудничество трябва да бъдат освободени от отговорност за информацията, която публикуват на тях лицата предлагащи услуги, казва още в насоките си Комисията. Според тях обаче тези платформи трябва да носят отговорност за услугите, предоставяни от самите тях, като например платежни услуги.

Страните членки трябва да гарантират, че потребителите имат високо равнище на защита от нелоялни търговски практики, но в същото време да не налагат непропорционални задължения на физически лица, които предоставят услуги само в отделни случаи. 

Дали лице, работещо с платформа за сътрудничество, има с нея трудово правоотношение, решават властите на отделните държави членки. Трудовото право, социалните стандарти са в тяхното поле на компетентност, но могат да бъдат допълвани и с практиката на Съда на ЕС. Комисията предлага три критерия за това дали наистина има трудово правоотношение: дали доставчикът на услуга е подчинен на платформата, дали тя му дава задължителни указания и разпореждания; дали е зает редовно и на пълно работно време с опосредстваните от нея услуги; дали получава заплата срещу тях. Той следва да бъде смятан за работник с трудово правоотношение, ако и трите условия са изпълнени.

Доставчиците на услуги и платформите в икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като всички други участници в нея - върху общия доход, върху корпоративните приходи и върху добавена стойност. Указанията призовават държавите да опростяват и разясняват прилагането на данъчните правила, платформите - да сътрудничат на националните органи за регистриране на икономическата активност и улесняване на събирането на данъци.

Експерти на Комисият посочиха като примери за добри практики Финландия и Естония, където властите поощряват развитието на икономиката на споделянето и приспособяват традиционната регулация към нея. Финландия например е въвела праг на дохода от този тип услуги, над който извършващият ги трябва да има лиценз.
 

 

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Blue

Браво!
Фатмак  's picture
Фатмак  
Фатмак

Фатмак

Uber не е "споделена икономика", а таксиметрова компания, която инвестира в заобикалянето на правилата. За България, където правила няма, това не е от значение, но за държави, в които правилата имат смисъл съветът е глупашки.
Анонимен's picture
Анонимен

Роза Люксембург

А ти наистина си фатмак.
Фатмак  's picture
Фатмак  
Фатмак

Фатмак

По-добре фатмак, отколкото онлайн травестит.
Анонимен's picture
Анонимен

...

Ами не,не е по-добре!
Анонимен's picture
Анонимен

UBER със нерегистрирани автомобили за превоз е МАФИЯ !

UBER с нерегистрирани автомобили за превоз е МАФИЯ! Защо не се позволява на други компании да извършват превози със същите правила като UBER ? Само в градове и държави,където кметове и политици са корумпирани , UBER продължава своята дейност....Браво на българските власти , че навреме забраниха този престъпен превоз !




Анонимен's picture
Анонимен

демограф

Не се гаси туй що не гасне. Всяка регулация в сфера, която е част от личния живот е обречена. . България наложи регулации, които НЕ работят. Същите обречени недомислици както забраните на бурки и каруци.
Анонимен's picture
Анонимен

...

Ползвам само UBER,когато гостувам на сина си - чисти,експедитивни и мнооого евтини. При заявката се изчислява оптималния маршрут и цената. Всякакво забавяне или удължаване на маршрута НЕ Е за сметка на клиента.Каквато и съпротива да има срещу тях ,рано или късно ще се наложат на пазара.
Фатмак  's picture
Фатмак  
Фатмак

Фатмак

Дали е случайно, че феновете на Uber са и фенове на каруците? Едва ли.
Анонимен's picture
Анонимен

D

"...да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд“, каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен."
Това не е защита на UBER, а слагане на думи в чужди уста. Незнайно защо прекалено много хора не подозират за връзките между правото и икономиката. Жалко!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?