Българският ловец може да отдъхне. Повечето от ловните оръжия, разработени на базата на бойни, които той използва, се разминаха с европейска забрана. 

Днес вътрешните министри на ЕС постигнаха съгласие по изменение на директивата за огнестрелните оръжия , което ограничава правата на частни лица да ги притежават. Причината е, че те могат да бъдат преработени в бойни и използвани от терористи. Изменението е част от пакет законодателни предложения за борба с тероризма, което Европейската комисия направи след атентатите в Париж на 13 ноември м.г. Терористите убиха повечето от 130-те си жертви с незаконни автомати "Калашников".

Ревизията забранява частното притежаване на полуавтоматични оръжия разработени на базата на бойни, но разрешава изключения. В тях влизат  дългите полуавтоматични оръжия с до десет патрона в стандартния пълнител и късите - с до 20 патрона в стандартния пълнител. 

Забранени за частни лица стават полуавтоматичните оръжия, чиято дължина може да бъде намалена под 60 сантиметра, т.е. тези със сгъваем приклад или с приклад, който може да се отдели, без да се използват инструменти.

Изменението на директивата включва онлайн търговията и въвежда по-строга система за маркировка и проследяване на оръжията - от производството през продажбаите до деактивирането им както и обмен на информация за тях между държавите.

Много страни, включително България, успяха да издействат изключения от първоначално предложените общи забрани върху цели категории стрелкови оръжия. Те биха ощетили както собствениците така и производителите. Директивата обаче се отнася само за територията на ЕС и не ограничава пазара им извън него. Държавите-членки имат две години, за да въведат разпоредбите ѝ в националното си законодателство.