Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинения на главния архитект на общината Румен Русев и представителя на "Одрин 8" ЕООД – Георги Бранеков по делото, водено за събарянето на сградата на тютюневия склад зад автогара "Юг" в града. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Преди няколко месеца без предупреждение и без реакция от община Пловдив, но с нейно разрешение, фирмата-собственик на сградата паметник на културата, разпореди на тежките машини да я изравнят със земята. Част от фасадата, покривът, стенописите бяха унищожени. Тоталното заличаване на тютюневия склад бе предотвратено само заради острата реакция на гражданите на Пловдив.

Събраните в хода на делото доказателства, сочат за извършени множество фрапантни нарушения на разпоредбите на Закона за културното наследство.

Спрямо Русев е повдигнато обвинение, че при условията на продължавано престъпление, извършвайки близо 60 нарушения на нормативната база, регламентираща проектирането, изработването на работни и подробни устройствени планове, издаването на т. нар. скици-виза и тяхната презаверка, издаването на разрешение за строеж и неговото съгласуване и заверяване, е допуснал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство.

Сред извършените от него нарушения са и такива по издаване на заповеди, свързани с изменение на регулационните планове, вместо кмета на общината и без да са налични изискуемите от закона предпоставки и съответни съгласувания.

При претърсване и изземване в ползвани от дружеството помещения е било намерено и иззето преправено удостоверение, издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство. В него е записано, че сградата на тютюневите складове не представлява недвижима културна ценност.

За двукратното използване на така преправения документ пред Община – Пловдив – за издаване на разрешения за строеж Бранеков е привлечен към наказателна отговорност за документно престъпление..

Спрямо всеки един от двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на по 2000 лева.
Предвиденото от закона наказание за престъплението, свързано с противозаконна дейност в защитената територия, за което са обвинени Русев и Бранеков, е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 000 до 15 000 лева. За използването на преправен официален документ, за което обвинение е повдигнато на Бранеков, наказанието е лишаване от свобода до 8 години.