Макар и след свършен факт, накрая финансовият надзор започна да търси отговорност за слуховете, които удариха доверието в Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка - публични дружества, подопечни на регулаторния орган. В списъка е включен и "Булгартабак холдинг" - компанията, от която тръгна раздорът между банкера Цветан Василев и смятания от медиите за собственик на тютюневото дружество депутат от ДПС Делян Пеевски, довел до медийни атаки срещу КТБ.

Вероятно надзорът ще трябва да намери и лицето Киро Колев, което миналата сряда пусна анонимката, че подуправител на БНБ е разследван, защото допуснал "източване" на КТБ.

Комисията за финансов надзор извършва проверки относно административни нарушения на разпоредбите на чл. 11, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изразяващи се в разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, съобщи ведомството.

Според съобщението проверките се извършват срещу "множество лица и медии, които са правили изявления и коментари по отношение на публичните дружества Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка и "Булгартабак холдинг" през последните няколко седмици пред различни медии."

В момента се установява кръгът на всички лица, чиито изказвания могат да бъдат квалифицирани като подвеждащи и създаващи невярна или подвеждаща представа за финансовото състояние на дружества, търгувани на Българската фондова борса, съобщава КФН.

Съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, глобите за манипулация на пазара, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини са от 20 000 до 50 000 лв. за физически лица, ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лева.

КФН призова всички медии да проявят отговорно поведение и да спрат разпространението на мнения, както и потребителски коментари под материали, отнасящи се до публични дружества, които биха могли да създадат невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини.

КФН ще бъде безкомпромисна спрямо лица и медии, чиито изказвания и публикации са неверни и почиват на слухове и дестабилизират финансовата система. В случай на установяване на данни за извършени престъпления срещу финансовата система, ще бъде сезирана Прокуратурата на Република България. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия, КФН ще уведоми обществеността, завършва съобщението на регулатора.