От дебата около ратифицирането на Истанбулската конвенция изплува терминът джендър, преведен на български като "социален пол". Според Конвенцията на Съвета на Европа терминът означава “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете".

Какво казват по въпроса други международни организации и документи?

Според Световната здравна организация (СЗО) джендър се отнася за "социално конструираните характеристики на мъжа и жената - норми, роли и взаимоотношения".

“Хората се раждат като мъже или жени и са възпитавани в съответните норми на поведение – включително как трябва да общуват с хората от същия или противоположния пол в домакинството, общността и на работното място.“

Според определението на СЗО от това дали един човек следва или не установените модели на поведение зависи дали той ще бъде приет или изключен от социалната група. Свързаните със социалните роли стереотипи често са от значение за материалното, здравословното и психическото положение на човека, отбелязва още организацията. Това се отнася както за Третия свят, така и за развитите страни, където например заплащането на жените често е по-ниско от това на мъжете.

Ето я и дефиницията за джендър на речника на Оксфорд:

"Двата пола (мъжки и женски) особено когато става дума за социални и културни разлики вместо за биологични. Терминът се използва в по-широк смисъл за означаване на роли, които не отговарят на установените идеи за мъж и жена."

Организацията на ООН за храни и земеделие (ФАО) определя джендъра като “отношения между мъжете и жените, едновременно сетивни и материални“.

“Джендърът не се определя биологично, а е резултат от социално конструираните характеристики на мъжа и жената. Той е централен принцип на организация на обществата и често управлява процеса на производство и възпроизводство, консумация и разпространение.“

Според дефиницията на ФАО свързаните с джендъра проблеми се фокусират върху отношенията между мъжа и жената, техните социални роли и достъпа до ресурси, разделението на труда, интересите и нуждите.

Джендърът е социалната дефиниция на мъжа и жената, продължава определението на ФАО. Те се различават значително между различните култури, класи, възрастови групи и в различни исторически периоди. Отношенията между т. нар. социални полове са практическо проявление на обществените дефиниции на правата, отговорностите и идентичностите на мъжа и жената.

В документите на Европейския съюз терминът джендър се среща основно в контекста на равенството между половете. Става дума за това, че Евросъюзът се бори за равно заплащане на мъжете и жените на една и съща позиция, присъствието на жени в управлението както в частния, така и в държавния сектор.

В някои от тези дефиниции се прокрадва и т.нар. нетрадиционни социални роли на мъжа и жената. Трябва да де уточни обаче, че става въпрос по-скоро за случаите, в които жената в семейството заема ръководна длъжност, а мъжът се грижи за домакинството например. Всички дефиниции изтъкват, че джендърът няма нищо общо със сексуалната ориентация и двете понятия не бива да се смесват.