Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отново повтори, че предвидената по договор неустойка при предсрочното прекратяване на договорите с т.нар. "американски централи", е около 3 милиарда лева.

Преди десетина дни тя опроверга информацията, че се водят преговори за прекратяване на договорите с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" и ТЕЦ "AES - Гълъбово". 

"Много се надявам да не се стигне до сценарий, в който българската държава и НЕК ще трябва да плащат неустойки. Предприели сме всички необходими мерки и действия, така че този процес да бъде обезпечен от правна гледна точка. За нас е много важно да защитим националния ни интерес, но трябва да бъдат защитени и интересите на инвеститорите“, заяви Теменужка Петкова.

Тя отказа да прогнозира в какви срокове ще приключи процедурата в Европейската комисия, която беше сезирана през 2013 г. от бившата ДКЕВР за неправомерна държавна помощ, която са получили централите с дългосрочни договори за изкупуване по фиксирана цена на произвеждания от тях ток.

"Правим всичко, което се изисква от нас, предоставяме необходимата информация. Надявам се въпросът да приключи благоприятно и за двете страни“, коментира енергийният министър.

Според нея, ако Еврокомисията се произнесе по сигнала и каже, че е налице нерегламентирана държавна помощ, тогава процедурата предвижда тази помощ да бъде възстановена от този, който я е предоставил неправомерно. След това може да заведе регресивен иск, срещу тези, които са я получили, коментира тя.

Тече процедура за изработване на методика, за да бъдат изчислени невъзстановяемите разходи, които да платим на инвеститорите, посочи Теменужка Петкова. Ако бъде постигнато съгласие, това ще даде възможност да бъдат предприети действия с цел прекратяване на договорите, обясни тя.