Въпреки че малките десни формации постоянно ни припомнят колко е нужна промяна в съдебната система, а някои от тях имат и “начертан план“ как това трябва да се случи, незнайно защо не споменават нищо по една близка тема - реформите в тази област на европейско равнище и как това би се отразило на България, като пълноправен член на ЕС. Темата за правосъдието също не е основна за медиите, освен когато неговата липса трябва да бъде посочена.

Управляващите, а защо не и опозицията, можеха да изтъкнат като напредък факта, че именно под шапката на българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде дадено началото на нещо толкова важно за ЕС и всяка държава членка.

На 26 и 27 март в резиденция "Бояна" в София ще бъде проведена конференция за създаване на Службата на европейския прокурор (EPPO). Учредяването на такъв независим и високоспециализиран орган на европейско равнище е сред приоритетите както на българското председателство на Съвета на ЕС, така и на Европейската комисия. Целта на институцията е да разследва трансграничните финансови и ДДС измами, корупция и други престъпления, които са в ущърб на бюджета на Европейския съюз. Европейската прокуратура ще работи независимо и няма да бъде причислявана като част от друга институция, тя ще има и възможността да си партнира с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Евроюст и Европол.

Какво следва?

Европейската прокуратура ще се състои от европейски делегирани прокурори, които ще работят и в качеството си на национални такива, само че ще бъдат независими от прокуратурата в държавата. Централното равнище на институцията ще бъде представлявано от европейски прокурори от всяка държава, която участва. Те ще бъдат ръководени от главен европейски прокурор с мандат от 7 години без право на втори. Спокойно де, той може и да бъде отстраняван преждевременно за разлика от българския главен прокурор, а изборът му ще бъде прозрачен, не като въздуха в София.

Главният европейски прокурор ще бъде избран от Европейския парламент и Съвета на ЕС измежду открити кандидатури, които ще бъдат предлагани от бивши членове на Съда на ЕС, членове на национални върховни съдилища, прокуратури и юристи с утвърдени компетенции и неопетнени репутации. Шансът България да представи кандидатура е минимален, но знае ли човек... може пак да решим да се правим на юнаци.

Създаването на Еевропейската прокуратура е добра новина за българските граждани. Малка надежда, че поне престъпленията, които са в обсега на новата институция, няма да опират до българската прокуратура, която зависи от един-единствен човек. И която по данни на "Тренд" се радва на неодобрението на 60% от българите - най-неодобряваната сред всички български институции. 

Възможна следваща стъпка

Компетенциите на Европейската прокуратура след време могат да бъдат разширени и отвъд финансовите измами между държавите членки, което ще бъде още една добра новина за българите. Така институцията ще се доближи до всекидневието на повече европейци.

И понеже винаги има и критици, които отново ще разправят как това е поредната излишна бюрокрация, която ще струва много пари и т.н. - на тях може да им бъде обяснено, че едва ли разходите по създаването и издръжката на Европейската прокуратура ще надхвърлят милиардите евро, които ЕС губи в резултат на трансграничните далавери.

Разследването на тези престъпления ще става по-бързо именно заради създаването на такъв орган - отпадат езикови бариери, бюрократични отношения между национални прокуратури, възможността за "покриване" на един или друг случай в една отделна държава.

Да се надяваме, че с работата си Европейската прокуратура ще намали донякъде негативната реакция на българите, когато чуят думите "институции, правосъдие, главен прокурор, съдебна система, върховенство на закона" и т.н.

...

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".