През 2018 г. Клуб Z стартира своя проект „Генерация Z“, чиято цел е да даде думата на младите, родени в посткомунистическа България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие.

Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

За повече информация: www.us4bg.org