Автобусът, водачът и фирмата - превозвач, участвали в трагичния инцидент на разклона за Вакарел, са напълно изрядни. Това стана ясно от думите на министъра на транспорта Ивайло Московски на извънреден брифинг с колегата му с ресор регионално развитие и благоустройство Николай Нанков.

Московски напомни, че има работна група в Министерството на транспорта, която подготвя промени, които ще бъдат част от бъдеща наредба. Тази наредба обаче ще следва промените в Закона за движение по пътищата. А той, както е известно, в момента е в процес на "цепене" на 3 отделни закона, които ще разделят съвсем несъвместимите правни норми вътре.

Московски заяви, че като гледа датата на производство на автобуса (която е август 2017 г.), "новите видове транспортни средства фабрично се оборудват с колани".

"Към момента не е задължително да се използват колани", каза обаче той.

Справка в Закона за движение по пътищата обаче показва, че това не е точно така. Ето какво пише в закона според последните промени на чл. 137д от януари миналата година (категория М3 са големите автобуси, за които говорим, б.р.)

Чл. 137а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.
(2) Могат да не използват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) инструкторите - при управление на автомобила с учебна цел.

Чл. 137д. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Всички седящи пътници в моторните превозни средства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150 см се одобряват в съответствие с чл. 137г, ал. 1.

(2) Пътниците в превозните средства от категории M2 и M3 се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение. Те се уведомяват за това по един от следните начини:
1. от водача;
2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;
3. чрез аудио-визуални средства;
4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане.
това са двата текста.

Така прочетен, законът гласи, че ако автобусът притежава обезопасителните средства, те са задължителни за употреба. Затова е и масова практика сред превозвачи коланите да се отстраняват, за да не носят отговорност.

А Московски вероятно има предвид "висящия" проект, внесен през ноември в Народното събрание, според който не само оборудваните, а всички автобуси вече ще трябва да ползват колани. Мярката е обявена като предстояща с апломб именно след срещата с премиера Бойко Борисов и правителството в края на ноември, посветена на катастрофите.

В наредбата ще фигурират включително и видеорегистратори и др. подобни нововъведения, но нищо от това още не е факт.

Иначе по думите на Московски автобусът притежава удостоверение за техническа изправност, протоколът за технически преглед е направен на 6 февруари 2018 г., за което има видеофайл от самия преглед.

Превозното средство е вписано в лиценза на превозвача и има валиден пътен лист за курса.

Екип на министерството в офиса на "Юнион Ивкони" проверява дали е изрядна документацията за предпътен технически преглед, предпътен медицински преглед за двамата водачи (които вероятно са баща и син - Георги Василев Георгиев и Веселин Георгиев Георгиев, б.р.) и графиците им за почивка дали са спазвани.

Самият Веселин, който е управлявал, има валидна карта за квалификация, валидно удостоверение за психологическа годност и валидна дигитална карта.

"По наши данни към момента притежава всички необходими изисквания, за да може да извършва тази дейност. Най-вероятно си е пътен инцидент, който касае и друго превозно средство", обяви Московски.

Колегата му Нанков каза само, че асфалтово покритие, маркировката, мантинелите и другите фактори на мястото говорят, че "категорично не пътното състояние е причина за този инцидент".

От прокуратурата съобщиха, че започналото досъдебно производство е за престъпление по чл. 343 ал. 4 от Наказателния кодекс – "нарушаване на правилата за движение по пътищата при управление на МПС, от което по непредпазливост за причинени смърт и телесни повреди на повече от едно лице".