След като заседава повече от 5 часа днес, Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) оповести декларация, в която се съдържаха препоръки за модернизиране на българската армия. Тя бе изчетена от президента Румен Радев в присъствието на премиера Бойко Борисов, лидери на парламентарни партии и министри.

Президентът обясни, че заседанието  било по темата за рисковете и заплахите за националната сигурност, както и състоянието на въоръжените сили. Той изтъкна, че за последната година артмията е намаляла с близо 1000 човека, старата техника е остаряла още повече, а обстановката около нас не е станала по-спокойна.

"Актуалната външна среда на сигурност  е динамична, характеризира се с геополитически промени. Засилва се ролята на недържавни субекти, хибридни действия, кибер-атаки, демоографски и климатични промени", каза президентът.

Той допълни, че страните в региона отделят значителни средства за модернизация на армиите си. Докато у нас процесът на напускане на военнослужещи не бил овладян. Президентът изтъкна, че забавянето на проектите за модернизация  пречи на съвместимостта ни със съюзниците.

"Забавянето ще доведе до влагане на средства в морално остаряла техника. Необходими са неотложни мерки, ускоряване на процесите на модернизация", каза Радев.

Той се обяви за издигане на социалния статус на военнослужещите. Радев поиска актуализация на средносрочната бюджетна прогноза в съответствие с плана за повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП до 2024 г.

"Времето за обещания и декларации изтече, дела трябват", каза Радев.

Държавният глава подчерта, че забавянето на проектите за модернизация "забавя въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите, и съвместимост със съюзниците".

"Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима със стандартите на НАТО. Остава открит въпросът за способността на Въоръжените сили да изпълнят поетите съгласно чл. 3 по Вашингтонския договор ангажименти в пълен обем", каза Радев.

След заседанието вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов заяви, че недокомплектът (незапълненият щат в армията - б.р.) може да се реши чрез връщането на наборната военна служба. Освен това средствата за отбрана за 2019 г. ще бъдат актуализирани с близо 131 милиона лева. 

Зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов пък изтъкна, че в повечето държави в близост до нас на въоръжение са самолети F-16.

Петте точки, по които са се обединили участниците в заседанието, са:

1. Поради разминаване между средносрочната прогноза за периода 2019-2021 г., приета вчера от МС, и Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., средносрочната прогноза ще се актуализира в съответствие с Националния план в срок до октомври 2018 г.

2. До септември 2018 г. МО трябва да предприеме мерки за привличане на хора в армията.

3. До септември 2018 г. - разработване на финансов план за модернизация и превъоръжаване на армията. 

4. До юли месец се очаква ускоряване на процесите за модернизация на армията. (Проектите за модернизация на армията са одобрени от Съвета по отбрана и имат две седмици за междуведомствено съгласуване.)

5. Обединяването на усилията на изпълнителната и законодателната власт да приведат в изпълнение поетите ангажименти от КСНС през май месец 2017 г. относно осъвременяване на Закона за вероизповеданията. Това трябва да стане по начин, който да гарантира защитата на традиционните български вероизповедания и недопускане на радикализация на религиозна основа.

Около 30 млн. лева ще коства спирането на финансирането на религиозните общности, каза Карачанов.