Article_top

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да уважи жалбата на фирма "Некст инвест", заради която бе спряна обществената поръчка за избор на строител на газовата връзка с Гърция. Това се е случило миналия четвъртък. Но... оказва се, че това не е единственият протест по търга, обявен от проектната компания Ай Си Джи Би за изграждане на интерконектора, въпреки че именно документите от "Некст инвест" са посочени като причина за временно спиране на търга. 

Жалбите срещу обществената поръчка са заради разяснения от страна на възложителя за частта от документацията по обществената поръчка, която се отнася за избора на подизпълнители. 

Антимонополният орган е отхвърлил с решение за отказ за образуване на производство и втора жалба, внесена от фирмата "Лактис" ЕООД на 19 юни. За разлика от жалбата на "Некст инвест", която се появи ден преди да влязат в сила промените в закона, изискващи доказване на пряк интерес при обжалването на търг, тази е подадена, когато новите разпоредби са вече в сила. "Лактис" е с основен предмет на дейност, свързан със селскостопанска продукция, млечни продукти, транспортна и спедиторска дейност и т.н. - така че вероятно на основание "липса на интерес" жалбата е отхвърлена бързо. Самите мотиви за решенията още не са обявени от антимонополния орган.

Третата подадена жалба обаче - от фирмата "Инсито" ЕООД - е уважена от КЗК. Тя също е внесена преди новите текстове в закона. По нея обаче на 22 юни антимонополният орган стартира производство по същество, става ясно от сайта на комисията. В сайта на възложителя Ай Си Джи Би подобна информация липсва. Не е публична и самата жалба.

"Инсито" ЕООД е с предмет на дейност "добив, преработка и търговия с инертни материали за строителство, скално-облицовъчни материали, суровини за керамика и цимент" и т.н. - дейности, които отговарят на тези за подизпълнител на строителен обект.

 Проверка в Търговския регистър не издава да има връзка между другите жалбоподатели и този. 

Стандартният срок за произнасяне на КЗК по стартирали производства по Закона за обществените поръчки е 1 месец. Това значи, че едва ли съдбата на търга за избор на строител на интерконектора с Гърция ще е ясна по-рано от края на юли или началото на август. Дори и производството да завърши в полза на възложителя - тоест на държавната проектна компания, рестартът ще значи нов срок за подаване на оферти - който би трябвало да е не по-къс от първоначалния в тръжната документация. А новият срок за подаване на оферти подлежи на обжалване. 

"В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България - Гърция. Очаква се окончателното инвестиционно решение да бъде взето през май 2015 г. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2019 г."  - това пише все още в сайта на Министерството на енергетиката за газовия интерконектор с Гърция. В момента дори при най-оптимистичен сценарий първата копка вероятно трудно ще стане до началото на есента на 2018-а. 

 

Първоначално кабинетът на Бойко Борисов беше насрочил 28 юни за първа копка за интерконектора с Гърция. През тръбата България, една от най-зависимите в Европа държави от руски газ - почти на сто процента, ще ползва синьо гориво от Азербайджан.

Днес пък е крайният срок за подаване на оферти от фирмите, одобрени на първия етап за производство и доставка на тръбите за интерконектора. Все още няма информация какъв е резултатът от събирането на офертите. 

Освен полученото финансиране от Европейската комисия в размер на 45 млн. евро в няколко последователни бюджетни години българското правителство потвърждава и държавна гаранция в размер на 110 млн. евро за проекта.

 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да уважи жалбата на фирма "Некст инвест", заради която бе спряна обществената поръчка за избор на строител на газовата връзка с Гърция. Това се е случило миналия четвъртък. Но... оказва се, че това не е единственият протест по търга, обявен от проектната компания Ай Си Джи Би за изграждане на интерконектора, въпреки че именно документите от "Некст инвест" са посочени като причина за временно спиране на търга. 

Жалбите срещу обществената поръчка са заради разяснения от страна на възложителя за частта от документацията по обществената поръчка, която се отнася за избора на подизпълнители. 

Антимонополният орган е отхвърлил с решение за отказ за образуване на производство и втора жалба, внесена от фирмата "Лактис" ЕООД на 19 юни. За разлика от жалбата на "Некст инвест", която се появи ден преди да влязат в сила промените в закона, изискващи доказване на пряк интерес при обжалването на търг, тази е подадена, когато новите разпоредби са вече в сила. "Лактис" е с основен предмет на дейност, свързан със селскостопанска продукция, млечни продукти, транспортна и спедиторска дейност и т.н. - така че вероятно на основание "липса на интерес" жалбата е отхвърлена бързо. Самите мотиви за решенията още не са обявени от антимонополния орган.

Третата подадена жалба обаче - от фирмата "Инсито" ЕООД - е уважена от КЗК. Тя също е внесена преди новите текстове в закона. По нея обаче на 22 юни антимонополният орган стартира производство по същество, става ясно от сайта на комисията. В сайта на възложителя Ай Си Джи Би подобна информация липсва. Не е публична и самата жалба.

"Инсито" ЕООД е с предмет на дейност "добив, преработка и търговия с инертни материали за строителство, скално-облицовъчни материали, суровини за керамика и цимент" и т.н. - дейности, които отговарят на тези за подизпълнител на строителен обект.

 Проверка в Търговския регистър не издава да има връзка между другите жалбоподатели и този. 

Стандартният срок за произнасяне на КЗК по стартирали производства по Закона за обществените поръчки е 1 месец. Това значи, че едва ли съдбата на търга за избор на строител на интерконектора с Гърция ще е ясна по-рано от края на юли или началото на август. Дори и производството да завърши в полза на възложителя - тоест на държавната проектна компания, рестартът ще значи нов срок за подаване на оферти - който би трябвало да е не по-къс от първоначалния в тръжната документация. А новият срок за подаване на оферти подлежи на обжалване. 

"В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България - Гърция. Очаква се окончателното инвестиционно решение да бъде взето през май 2015 г. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2019 г."  - това пише все още в сайта на Министерството на енергетиката за газовия интерконектор с Гърция. В момента дори при най-оптимистичен сценарий първата копка вероятно трудно ще стане до началото на есента на 2018-а. 

 

Първоначално кабинетът на Бойко Борисов беше насрочил 28 юни за първа копка за интерконектора с Гърция. През тръбата България, една от най-зависимите в Европа държави от руски газ - почти на сто процента, ще ползва синьо гориво от Азербайджан.

Днес пък е крайният срок за подаване на оферти от фирмите, одобрени на първия етап за производство и доставка на тръбите за интерконектора. Все още няма информация какъв е резултатът от събирането на офертите. 

Освен полученото финансиране от Европейската комисия в размер на 45 млн. евро в няколко последователни бюджетни години българското правителство потвърждава и държавна гаранция в размер на 110 млн. евро за проекта.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията