Article_top

Председателят на ВКС Лозан Панов изчете днес бавно и методично всичките 20 точки с правомощията на Пленума на ВСС, залегнали в Закона за съдебната власт. Това бе реакцията му по повод открито писмо на съдии от Апелативния спецсъд (11 от общо 14 щатни, б.р.), които искаха именно от Пленума становище за проверката, назначена им със заповед на Панов заради мълниеносното произнасяне по арестите на Десислава Иванчева и Биляна Петрова. (Както е известно, първоинстанционният съд ги пусна по домашен арест, а АСНС спря определението с невиждана бързина същия ден, б.а.).

Така се стигна до днешната точка 53 от дневния ред - разглеждане на писмото на съдиите от АСНС.

Докато членовете гледаха в тавана отегчено, председателят на ВКС изреждаше, че Пленумът "приема проекта на бюджета на съдебната власт... организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, изслушва и приема годишните доклади... управлява недвижимите имоти" и пр.

"Не виждам правомощие Пленумът на ВСС да се произнася по въпроси, касаещи осъществяването и свързани с професионалната дейност на съдиите. С други думи - не откривам възможност прокурори да осъществяват правомощия по въпроси, свързани с професионалната насоченост на съдиите.

В случая става дума за организация на проверка на дейността на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд. Доколкото ми е известно, АСНС все още е в структурата на съдилищата."

Панов заключи, че писмото според него не е адресирано по компетентност и пое ангажимент да го вкара още в следващото заседание на Съдийската колегия на 11 декември.

"Предполагам, че колегите са се заблудили от писмото на и.ф. административните ръководители на Специализираната и Апелативната прокуратура" - така пък той намекна за уникалното "писмо-съвет" на въпросните прокурори, адресирано до АСНС, в което призоваваха съдът да не дава на Върховния съд документите, изискани за проверка.

Лозан Панов заключи и явно по-сериозно:

"В конкретния казус бих искал само да напомня, че съдът е арбитър, не проявява единомислие с прокуратурата и не се превръща в орган по осъществяване на наказателна политика на държавата, когато нарушава фундаментални принципи в наказателния процес."

Намеси се представляващият Съвета Боян Магдалинчев, който му каза, че и те именно това предлагали от началото: въпросът да отиде в съдийската колегия. И освен това:

"Знаем и закона, знаем и кой е субектът..."

Думата взе само още и главният прокурор Сотир Цацаров, като започна с уточнение - първо, че няма да им чете закона, защото се предполага, че всички го знаят, и второ - че няма да чете нещо предварително написано, защото не му е нужно, за да кажел какво мисли.

"Ние с колегите в Прокурорската колегия сме обсъждали въпроса и сме на категоричното становище, че поставеният въпрос не е от компетенцията на Пленума. Той е от компетенцията на Съдийската колегия. С оглед на това ние ще подкрепим внасянето на това писмо или обръщение в Съдийската колегия."

Той сам предложи и текст на решение, което да се гласува, а Цветинка Пашкунова само допълни към него да се прикачат и всички съотносими материали, като например заповедта на Лозан Панов за проверка на АСНС.

Така въпросът приключи без повече "екшън" и с 20:0 гласа писмото на съдиите срещу съдия № 1 бе пратено... на съдиите.

 

Председателят на ВКС Лозан Панов изчете днес бавно и методично всичките 20 точки с правомощията на Пленума на ВСС, залегнали в Закона за съдебната власт. Това бе реакцията му по повод открито писмо на съдии от Апелативния спецсъд (11 от общо 14 щатни, б.р.), които искаха именно от Пленума становище за проверката, назначена им със заповед на Панов заради мълниеносното произнасяне по арестите на Десислава Иванчева и Биляна Петрова. (Както е известно, първоинстанционният съд ги пусна по домашен арест, а АСНС спря определението с невиждана бързина същия ден, б.а.).

Така се стигна до днешната точка 53 от дневния ред - разглеждане на писмото на съдиите от АСНС.

Докато членовете гледаха в тавана отегчено, председателят на ВКС изреждаше, че Пленумът "приема проекта на бюджета на съдебната власт... организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, изслушва и приема годишните доклади... управлява недвижимите имоти" и пр.

"Не виждам правомощие Пленумът на ВСС да се произнася по въпроси, касаещи осъществяването и свързани с професионалната дейност на съдиите. С други думи - не откривам възможност прокурори да осъществяват правомощия по въпроси, свързани с професионалната насоченост на съдиите.

В случая става дума за организация на проверка на дейността на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд. Доколкото ми е известно, АСНС все още е в структурата на съдилищата."

Панов заключи, че писмото според него не е адресирано по компетентност и пое ангажимент да го вкара още в следващото заседание на Съдийската колегия на 11 декември.

"Предполагам, че колегите са се заблудили от писмото на и.ф. административните ръководители на Специализираната и Апелативната прокуратура" - така пък той намекна за уникалното "писмо-съвет" на въпросните прокурори, адресирано до АСНС, в което призоваваха съдът да не дава на Върховния съд документите, изискани за проверка.

Лозан Панов заключи и явно по-сериозно:

"В конкретния казус бих искал само да напомня, че съдът е арбитър, не проявява единомислие с прокуратурата и не се превръща в орган по осъществяване на наказателна политика на държавата, когато нарушава фундаментални принципи в наказателния процес."

Намеси се представляващият Съвета Боян Магдалинчев, който му каза, че и те именно това предлагали от началото: въпросът да отиде в съдийската колегия. И освен това:

"Знаем и закона, знаем и кой е субектът..."

Думата взе само още и главният прокурор Сотир Цацаров, като започна с уточнение - първо, че няма да им чете закона, защото се предполага, че всички го знаят, и второ - че няма да чете нещо предварително написано, защото не му е нужно, за да кажел какво мисли.

"Ние с колегите в Прокурорската колегия сме обсъждали въпроса и сме на категоричното становище, че поставеният въпрос не е от компетенцията на Пленума. Той е от компетенцията на Съдийската колегия. С оглед на това ние ще подкрепим внасянето на това писмо или обръщение в Съдийската колегия."

Той сам предложи и текст на решение, което да се гласува, а Цветинка Пашкунова само допълни към него да се прикачат и всички съотносими материали, като например заповедта на Лозан Панов за проверка на АСНС.

Така въпросът приключи без повече "екшън" и с 20:0 гласа писмото на съдиите срещу съдия № 1 бе пратено... на съдиите.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията