Article_top

Европарламентът одобри днес новите правила за авторското право в интернет. Новата директива бе приета на сесията в Страсбург с 348 гласа „за“ срещу 274-ма „против“ и 36 въздържали се.

Това отбелязва края на законодателния процес за ЕП, започнал през 2016 г. Сега държавите членки трябва да одобрят решението на депутатите през следващите седмици.

Целта на директивата е да гарантира, че дългогодишните права и задължения в закона за авторското право се отнасят също и за интернет. Най-пряко засегнати от новото законодателство ще бъдат YouTube, Facebook и Google News.

► Технологичните гиганти ще споделят възнагражденията с артисти и журналисти.

Директивата цели да засили способността носителите на права - музиканти, изпълнители и автори на текстове (творци), както и издателите на новини, да договарят по-добри сделки за възнаграждение за използването на техния труд в интернет платформите. Тези платформи са пряко отговорни за качването на съдържание на техните страници. Директивата дава автоматично правото на издателите на новини да сключват споразумения от името на журналисти за използването на новини от новинарски агрегатори.

► Запазване на свободата на изразяване

Специално разработени разпоредби гарантират, че интернет остава пространство, в което важи свободата на изразяване.

Тъй като споделянето на откъси от новини е изрично изключено от обхвата на директивата, то може да продължи както досега. Директивата обаче включва разпоредби, целящи да се избегне злоупотребата от страна на новинарски агрегатори. „Откъсите“ ще могат да продължат да се появяват в емисиите на Google News, например, а статия може да бъде споделяна във Facebook, при условие, че е „много кратка“.

Качването на защитена творба с цел цитиране, критика, рецензия, карикатура, пародия или пастиш (подражателско произведение – б.р.) е по-добре защитено от когато и да било. Това гарантира, че меметата и GIF-четата ще продължат да бъдат достъпни и споделяни в онлайн платформите.

► Много онлайн платформи няма да бъдат засегнати

Качването на творби в онлайн енциклопедии по некомерсиален начин като например в Wikipedia или платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъде автоматично изключено от обхвата на директивата. Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения, отколкото по-утвърдените.

► По-силни права за водене на преговори за авторите и изпълнителите

Авторите и изпълнителите ще могат да изискват допълнително възнаграждение от дистрибутора, който използва правата им. Това ще става в случаи, когато първоначално договореното възнаграждение е непропорционално ниско в сравнение с ползите, получени от дистрибутора.

► Подпомагане на авангардните проучвания и запазването на наследството

Директивата има за цел да направи по-лесно използването на авторски материали чрез извличане на информация от текст и данни. Така се премахва сегашното неравностойно конкурентно положение, в което се намират европейските научни изследователи. Ограниченията за авторско право няма да се прилагат за преподаване или за илюстрация.

Директивата позволява също авторският материал да бъде използван безплатно за защита на културното наследство. Произведенията извън търговско обращение могат да бъдат използвани, когато не съществува организация за колективно управление, която може да издаде лиценз.

Как се променя статуквото

В момента интернет компаниите имат слаб стимул да сключват справедливи лицензионни споразумения с притежателите на права. Причината е, че компаниите не се считат за отговорни за съдържанието, което техните потребители качват. Те са задължени да премахват само съдържанието, което нарушава правата, когато притежателят на права ги помоли да го направят. Това обаче е тромаво за притежателите на права и не им гарантира справедливи приходи.

Отговорността на интернет компаниите ще повиши шансовете на притежателите на права – най-вече музиканти, изпълнители и сценаристи, както и издатели на новини и журналисти, да осигурят справедливи лицензионни споразумения. В резултат те ще получат по-справедливо възнаграждение за използването на техните произведения, експлоатирани дигитално.

 
СВЯТ интернет 2cr

Европарламентът одобри днес новите правила за авторското право в интернет. Новата директива бе приета на сесията в Страсбург с 348 гласа „за“ срещу 274-ма „против“ и 36 въздържали се.

Това отбелязва края на законодателния процес за ЕП, започнал през 2016 г. Сега държавите членки трябва да одобрят решението на депутатите през следващите седмици.

Целта на директивата е да гарантира, че дългогодишните права и задължения в закона за авторското право се отнасят също и за интернет. Най-пряко засегнати от новото законодателство ще бъдат YouTube, Facebook и Google News.

► Технологичните гиганти ще споделят възнагражденията с артисти и журналисти.

Директивата цели да засили способността носителите на права - музиканти, изпълнители и автори на текстове (творци), както и издателите на новини, да договарят по-добри сделки за възнаграждение за използването на техния труд в интернет платформите. Тези платформи са пряко отговорни за качването на съдържание на техните страници. Директивата дава автоматично правото на издателите на новини да сключват споразумения от името на журналисти за използването на новини от новинарски агрегатори.

► Запазване на свободата на изразяване

Специално разработени разпоредби гарантират, че интернет остава пространство, в което важи свободата на изразяване.

Тъй като споделянето на откъси от новини е изрично изключено от обхвата на директивата, то може да продължи както досега. Директивата обаче включва разпоредби, целящи да се избегне злоупотребата от страна на новинарски агрегатори. „Откъсите“ ще могат да продължат да се появяват в емисиите на Google News, например, а статия може да бъде споделяна във Facebook, при условие, че е „много кратка“.

Качването на защитена творба с цел цитиране, критика, рецензия, карикатура, пародия или пастиш (подражателско произведение – б.р.) е по-добре защитено от когато и да било. Това гарантира, че меметата и GIF-четата ще продължат да бъдат достъпни и споделяни в онлайн платформите.

► Много онлайн платформи няма да бъдат засегнати

Качването на творби в онлайн енциклопедии по некомерсиален начин като например в Wikipedia или платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъде автоматично изключено от обхвата на директивата. Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения, отколкото по-утвърдените.

► По-силни права за водене на преговори за авторите и изпълнителите

Авторите и изпълнителите ще могат да изискват допълнително възнаграждение от дистрибутора, който използва правата им. Това ще става в случаи, когато първоначално договореното възнаграждение е непропорционално ниско в сравнение с ползите, получени от дистрибутора.

► Подпомагане на авангардните проучвания и запазването на наследството

Директивата има за цел да направи по-лесно използването на авторски материали чрез извличане на информация от текст и данни. Така се премахва сегашното неравностойно конкурентно положение, в което се намират европейските научни изследователи. Ограниченията за авторско право няма да се прилагат за преподаване или за илюстрация.

Директивата позволява също авторският материал да бъде използван безплатно за защита на културното наследство. Произведенията извън търговско обращение могат да бъдат използвани, когато не съществува организация за колективно управление, която може да издаде лиценз.

Как се променя статуквото

В момента интернет компаниите имат слаб стимул да сключват справедливи лицензионни споразумения с притежателите на права. Причината е, че компаниите не се считат за отговорни за съдържанието, което техните потребители качват. Те са задължени да премахват само съдържанието, което нарушава правата, когато притежателят на права ги помоли да го направят. Това обаче е тромаво за притежателите на права и не им гарантира справедливи приходи.

Отговорността на интернет компаниите ще повиши шансовете на притежателите на права – най-вече музиканти, изпълнители и сценаристи, както и издатели на новини и журналисти, да осигурят справедливи лицензионни споразумения. В резултат те ще получат по-справедливо възнаграждение за използването на техните произведения, експлоатирани дигитално.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

За кого ще гласувате на изборите за Европейски парламент?